Listan på de styrande i Landskrona

Vid dagens kommunfullmäktige möte valdes följande ordinarie ledamöter i nämnder och styrelser för mandatperioden 2003-2006.

KOMMUNSTYRELSE
Niklas Karlsson (s), ordförande
Marita Larsson (s), 1:e vice ordförande
Tutti Johansson Falk (m), 2:e vice ordförande
Lars Svensson (s)
Carin Blomberg (s)
Bo Thomasson (s)
Jan Nimmermark (m)
Ingemar Dellien (fp)
May-Louise Sjögren (fp)
Lars Ståhl (v)
Ylva Nordberg (kd)

KOMMUNALRÅD
Niklas Karlsson (s)
Marita Larsson (s)
Tutti Johansson Falk (m)

ARBETS- OCH SOCIALNÄMND
Bengt Johansson (s), ordförande
Carin Blomberg (s), 1:e vice ordförande
Lisa Flinth (fp), 2:e vice ordförande
Gertrud Höljefors (s)
Ibert Härling (s)
Bertil Jönsson (s)
Cecilia Brorsson (m)
Pär Nobring (m)
Kerstin Sandholm (fp)
Niklas Hult (v)
Ingemar Modig Björnfot (kd)

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND
Eva Bergenstråhle (s), ordförande
Lennart Jönsson (v), 1:e vice ordförande
Ulla Dellien (fp), 2:e vice ordförande
Curt Englund (s)
Bo Svensson (s)
Annika Lozell (s)
Anna Molin (m)
Nada Barisic (m)
Petra Lundmark (fp)
Hanna Jönsson (kd)
Lilian Håkansson (mp)

BYGGNADSNÄMND
Roy Wernberg (s), ordförande
Lars Göran Lindskog (m), vice ordförande
Birgit Nilsson (s)
Stig L Hansson (s)
Gun Savolainen (s)
Boris Collin (s)
Ulf Svensson (s)
Lennart Siggelkow (m)
Jac Nepérus (fp)
Christian Roslander (fp)
Åke Rahlén (kd)

FRITIDS- OCH TURISTNÄMND
Gulli Mattsson (s), ordförande
Bodil Möller (m), vice ordförande
Uno Nilsson (s)
Marianne Fridman (s)
Gunnar Nilsson (s)
Anders Jeppsson (s)
Jan Nilsson (m)
Diana Persson (fp)
Semun Gün (fp)
Radivoje Kostic’ (v)
Ingemar Modig Björnfot (kd)

KULTURNÄMND
Leif Olin (s), ordförande
Karin Strandberg (fp), vice ordförande
Mecide Özer (s)
Anders Lindblom (s)
Agneta Schultz Svensson (s)
Gun Lindman (s)
Agneta Christensson (m)
Hans-Olof Franzén (m)
Csaba Perlenberg (fp)
Claes Zachrison (v)
Tove A Björnfot (kd)

MILJÖNÄMND
Annbritt Andersson (s), ordförande
Birgitta A-K Persson (m), vice ordförande
Kjell Lozell (s)
Kerstin Hill (s)
Kjell Svensson (s)
Rolf Henriksson (m)
Ronnie Persson (fp)
Stina Hyltmark (fp)
Mohamad Abdulkarim (v)
Daniel Jönsson (kd)
Karina Persson (mp)

RÄDDNINGSNÄMND
Anders Westin (s), ordförande
Magnus Lindahl (fp), vice ordförande
Ann Persson (s)
Arne Ohlson (s)
Jan Olle Spjuth (s)
Kjartan Magnusson (m)
Hans Aldenberg (m)
Per-Ingvar Persson (fp)
Radivoje Kostic’ (v)

TEKNISK NÄMND (tillika trafiknämnd)
Hans-Eric Palmqvist (s), ordförande
Björn Persson (m), vice ordförande
Hellin Taskinen (s)
Evert Jeppsson (s)
Lena Englund (s)
Stefan Sjunnesson (s)
Hans Raita (m)
Staffan Ekdahl (fp)
Ingemar Dellien (fp)
Tommy Malmqvist (v)
Åke Rahlén (kd)

UTVECKLINGSSTIFTELSE (2003)
Anders Karlsson (s), ordförande
Kurt Boström (m), vice ordförande
Bengt Adolvsson (s)
Majvi Jönsson (s)
Lars Wallstén (s)
Gulli Mattsson (s)
Tutti Johansson Falk (m)
Tord Ohlsson (fp)
Per-Olof Bodin (fp)
Karin Nordberg (v)
Ylva Nordberg (kd)

VUXENUTBILDNINGSNÄMND
Bengt Rosengren (s), ordförande
Solbritt Olsson (m), vice ordförande
Sven-Olof Westman (s)
Nina Petersson (s)
Leif Andersson (s)
Marianne Nilsson (s)
Rolf Åkesson (m)
Birger Olsson (fp)
Lena Benediktsson (fp)
Bo Ståhl (v)
Maria Meigård (kd)

VÅRD-, ÄLDRE- OCH OMSORGSNÄMND
Eva Örtegren, ordförande
Ylva Nordberg (kd), 1:e vice ordförande
Viveka Skantz (m), 2:e vice ordförande
Nils H Nilsson (s)
Anita Hansson (s)
Ingrid Fridh (s)
Sven-Olof Hendin (s)
Einer Berg (m)
Inga Janson (fp)
Åke Persson (fp)
Karin Nordberg (v)

UPP

Till arkivet