Hamntrafiken vecka 49

Anlöpande fartyg i veckan:
M/V Langeland från Karlshamn lossar 2300 ton Asfaltgrus till PNB-Asfalt.
M/V Grimo från Glomfjord lossar 1900 ton mineralgödsel till Hydro Agri AB
M/V Lea från Rostock lossar 2150 ton mineralgödsel till Hydro Agri AB
M/V Cem Baltic från Rostock lossar 2700 ton Cement till Embra AB
M/V Cleopatra från Ingå/Finland lossar 2600 ton träpellets till Bio-Energi
AB.
M/V Jolanda från Wismar lossar 800 ton mineralgödsel till Svenska Lantmännen ek.för

UPP

 

Till arkivet