Stort intresse för ”Säbyholmarna”

Det var som en mindre släktträff när utställningen ”Socker, svett och tårar” igår invigdes på Centrum för Arbetarhistoria.
– Verkligen roligt att se så många gamla kända ansikte, det här har vi väntat länge på och det känns mycket stimulerande att vi som växte upp på Säbyholm som barn till lantarbetarna nu fått vår historia nedtecknad, sa en mycket entusiastisk Eiwor Rickard, ordförande i Arbetarrörelsens arkiv, när hon hälsade den stora premiärpubliken välkommen.
– Konsten att vårda historien är en förklaring till att svensk arbetarrörelse står så stark idag, poängterade riksdagsman Bo Bernhardsson i sitt invigningstal och han betonade att inget har varit gratis för arbetarrörelsen.
– Många förslag på moderna reformer är i själva verket bara ett försök att vrida historien tillbaka och för oss inom arbetarrörelsen handlar det om att försvara och upprätthålla de mål vi uppnått för att skapa ett rättvisare samhälle, påpekade Arbetets förre chefredaktör som lämpligt nog också valde att citera Axel Danielsson i sitt invigningstal.
– Trots att detta skrevs för mer än hundra år sedan så är det fortfarande mycket aktuellt, påpekade Bo Bernhardsson och läste ett stycke där Danielsson beklagade lättjan inom arbetarrörelsen och om hur lätt det är att saker och ting för givet.
– Axel Danielsson visste redan då att alla reformer måste försvaras och det är genom att bära vår historia med oss som vi slår vakt om de reformer som kommit att skapa ett bättre samhälle.

Hela projektet Säbyholmare, som nu också resulterat i en bok, började som en studiecirkel för nio år sedan och kursledare då var docent Lars Olsson som nu hunnit med att bli professor i Växjö och dessutom fått se hur tanken på ett centrum för arbetarhistoria förverkligats i Landskrona.
– Det var i cirkeln som tanken först väcktes och att nu detta centrum blivit verklighet är smått fantastiskt, konstaterade Lars Olsson innan det var dags för honom och alla andra besökare att närmare stifta bekantskap med villkoren för lantarbetarna på Säbyholm. Ett stycke nutidshistoria som tecknats ner över en svunnen epok, idag är jordbruket på Säbyholm ett minne blott.

Av Kalle Berggren
© Landskrona Direkt

UPP

 

Till arkivet