Annons

Stort intresse för trådbussarna


Redan innan trådbussen i Landskrona är verklighet väcker projektet stort intresse långt utanför kommungränsen.
– Både kommuner i Sverige och andra länder i Europa, som funderar på alternativ till dieseldrivna bussar talar om landskrona idag. Bland annat har det kommit en förfrågan ifrån Rom om att få skicka en delegation till Landskrona, konstaterar Jörgen Johansson, chef för Tekniska verken.

En marknadsundersökning som Svenska Exportrådet låtit göra ibland de större svenska kommunerna visar att flera idag överväger trådbuss som ett alternativ i framtiden.
I Malmö behandlas just nu en moderat motion i ärendet.
– Dess kommuner följer nu intresserat projektet i Landskrona som är banbrytande för den här tekniken i hela Europa, konstaterar Jörgen Johansson.

Annons
 

Förutom kommunala intresse så har även Volvo börjat fundera på tillverkning av trådbussar för att möta en framtida marknad.
– Volvo är även intresserad av att vara kontraktspart vad gäller underhållet på våra trådbussar, understryker Jörgen Johansson.

Arbetet med trådbussarna i landskrona följer tidschemat.
Projekteringen startade i september och tillverkningen hos Solaris i Polen drogs igång i november.
Testkörningen kommer att strata under april månad nästa år i Budapest där el-utrustningen skall monteras.
Den första bussen kommer att testas i Landskrona i maj, under förutsättning att den nyvalda fullmäktigeförsamlingen inte väljer att riva upp beslutet vid budgetmötet den 25 november.

I landskrona var trådbussen ett hett ämne under valrörelsen och det är idag oklart om det finns politisk majoritet för beslutet. När beslutet klubbades fanns en stor majoritet för satsningen, hela 32 ledamöter röstade för medan 18 var emot. Hur den politiska vinden blåser idag är oklart, men klart är att intresset från intressenter utanför Landskrona är stort.

av Kalle Berggren
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser