Lokala varvsintressenter vill starta reparationsvarv

Sedan några veckor tillbaka pågår ett arbete syftande till att säkra driften av ett reparationsvarv i Landskrona. Det är ett antal lokala intressenter ur Öresundsvarvets underleverantörsled kompletterat med ytterligare intressenter som just nu skissar på en fortsättning av verksamhet i Landskrona. Kunderna finns framförallt i rederier med färjor och andra fartyg i Östersjön och närliggande farvatten. Alla med det gemensamt att de har ett behov av dockningsmöjligheter för reparation och underhåll av sina fartyg.

Hittills förda diskussionerna har utmynnat i förberedelser för start av ett fastighetsbolag, som planerar förvärva fastigheten med bl.a. torrdockan och annan byggnation samt inventarier. Vidare ett drifts-/produktionsbolag för den löpande verksamheten. Totalt planeras för arbete åt 50 man i underleverantörsled och produktionsbolag.

Förberedande kontakter har tagits med konkursförvaltarna i Fastighets AB Varvsudden och Öresundsvarvet om förvärv av fastigheter och inventarier. Konkursförvaltarna arrangerar en gemensam visning fredagen 15 november. Senaste anbudsdatum är den 26 november, uppger Utvecklingsstiftelsen i ett pressmeddelande.

UPP

 

Till arkivet