Anders Karlsson lämnar kommunfullmäktige

– Mitt nya uppdrag som ordförande i riksdagens arbetsmarknadsutskott innebär ökade arbetsuppgifter och därför kommer jag att lämna mitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige i Landskrona från och med årsskiftet, säger riksdagsman Anders Karlsson i ett pressmeddelande.

Anders Karlsson har varit verksam inom kommunalpolitiken sedan slutet av 1970-talet.
– Jag kom in i politiken via SSU och har tidigare arbetat med kultur- och fritidsfrågor. Idag är jag ordförande i Utvecklingsstiftelsen och här finns en naturlig koppling till min roll som ordförande i Arbetsmarknadsutskottet.

Anders Karlsson är idag ordförande i Landskrona Arbetarekommun och parallellt med arbetet som riksdagsman kommer han att arbeta vidare i det interna partiarbetet.
– I de senaste valet har vi tappat mycket av vårt förtroende bland väljarna i Landskrona och här har jag liksom övriga partimedlemmar en viktig uppgift att i framtiden återskapa förtroendet för socialdemokratin i Landskrona. Det ser jag som en mycket stor utmaning under kommande år, avslutar Anders Karlsson.

UPP

 

Till arkivet