Kulturförvaltningen vill slippa uthyrningen av lokaler på Citadellet

För några år sedan tog Kulturförvaltningen över uthyrningen av lokalerna på Slottet, nu vill förvaltningen gärna slippa den verksamheten.
– Villkoren har förändrats och det känns inte längre angeläget för oss att hålla i uthyrningen, påpekar kulturchef Christin Nielsen som väckt frågan hos kommunledningen.

Bakgrunden är den att lokalerna på Slottet tidigare administrerades av Fastighetskontoret. När sedan det stora Citadellprojektet påbörjades flyttades uthyrningen över till Kulturnämnden. Avsikten då var att öka det kulturella utbudet på Slottet. Men Citadellprojektet blev aldrig genomfört och därför har Kulturförvaltningens verksamhet inom Slottets väggar inte ökat. Till bilden hör också att förvaltningen inte fick tillgång till de lokaler som hyrs av Landskrona Slott AB, kommunen förlorade här den rättsliga tvisten. I samband med uppföljningen av Kulturnämndens budget framgår att det förväntade underskottet på omkring 100 000 kronor beror på minskade hyresintäkter från Slottet.
Det innebär att vi får svårt med att upprätta en budget eftersom vi aldrig vet hur stora intäkterna blir. Det är också ett av skälen till att vi gärna slipper ansvara för uthyrningen av lokalerna på Slottet, avslutar Christin Nielsen.

av Kalle Berggren
© Landskrona Direkt

UPP

Till arkivet