Torkild Strandberg: -Ge Ängelholms flygplats internationell status!


Landskronas nyvalde folkpartistiske riksdagsman Torkild Strandberg är flitig med pennan på nya jobbet. I förra veckan presenterade han ett utkast till en kommande motion angående trängseln i våra fängelser och idag kommer nästa riksdagsmotion. Möjligen med anledning av att
Landskrona kommun har satsat pengar i utbyggnaden av Ängelholms flygplats.
-Ängelholm är Nordvästra Skånes flygplats, sade Torkild Strandberg (fp) på onsdagen när han presenterade sin motion om Ängelholms flygplats. -Ängelholm är den enda statliga flygplatsen som idag saknar formell ställning som gränskontrollort och Internationell Gemenskapsflygplats. Detta försvårar avsevärt för flygplatsens utveckling, och utgör ett hinder för företag och människor i regionen, fortsatte Strandberg.

-I dagsläget kan flygplatsen inte tillgodose alla de behov som finns i området, eftersom den saknar denna internationell status. Denna formella ställning är nödvändig för att kunna utveckla flyglinjenätet, liksom för att skapa charterförbindelser inom och utom Europa och kunna erbjuda näringslivet fungerande taxiflyg, avslutade Strandberg sin presentation av motionen.

Torkilds motionen i sin helhet:
G
e Ängelholms flygplats status som internationell flygplats Riksdagen tillkännager för regeringen vad som i motionen anförts om att ge Ängelholms flygplats status som gränskontrollort och Internationell Gemenskpasflygplats. Ängelholms flygplats är huvudflygplats för Nordvästra Skåne och södra Halland. I upptagningsområdet bor omkring 350 000 invånare. I området ligger Helsingborg, Landskrona och Ängelholm. Här finns ett flertal stora internationellt inriktade företag, vissa av dem med huvudkontor. Exempel är Findus och Perstorp AB. För hela regionen och dess näringsliv spelar en fungerande, livaktig flygplats en avgörande roll. Ängelholm är den enda statliga flygplatsen som idag saknar denna formella ställning som gränskontrollort och Internationell Gemenskapsflygplats. I dagsläget kan flygplatsen inte tillgodose alla de behov som finns i området, eftersom den saknar denna formella status. Denna formella ställning är nödvändig för att kunna utveckla flyglinjenätet, liksom för att skapa charterförbindelser inom och utom Europa och kunna erbjuda näringslivet fungerande taxiflyg.
Torkild Strandberg – Christer Nylander – Tina Acketoft

UPP

 

Till arkivet