Inget ljus i tunneln för varven

Dimman ligger grå och tät över Varvsudden. Det är ovanligt stilla, bädden ligger öde och kranarna höjer, overksamma, sin välkända siluett mot skyn.
Kriserna har avlöst varandra under varvsnäringens snart 80-åriga historia i Landskrona, men frågan är om krisen någonsin varit så djup som nu?
– Även om det inte ser ljust ut för ögonblicket så tror jag att det kommer att byggas fartyg här i framtiden också, frågan är bara när, förklarar advokat Staffan Anderberg som tidigare i veckan tvingades begära reparationsvarvet, Öresundsvarvet, i konkurs och som nu ansvarar för rekonstruktionen av Landskronavarvet med 13 anställda.
– När det gäller konkursbegäran så hade jag inget val, företaget förlorade pengar i mycket rask takt och det hade varit oförsvarbart att köra vidare. Nu går den statliga lönegarantin in och då skapas, som jag ser det, en större möjlighet att hitta en långsiktig lösning.
Och lösningen heter Pharmadule Emtunga, bolaget som har en beställning på omkring 80 bostadsmoduler liggande på Bruces.
– Jag vet att det förekommer kontakter, men mer kan jag inte säga för ögonblicket. Vi har blivit lovade ett besked inom de närmaste dagarna, förklarar Staffan Anderberg.

Turerna kring varvsnäringen har varit många och dramatiska allt sedan Öresundsvarvets nedläggning för tjugo år sedan. Då drevs Bruces vidare som en enhet för stålarbete och Cityvarvet tog ansvar för reparationsenheten. Under 1990-talet började Bruces bygga fartygsskrov för Fosens Mekaniska Verkstäder vilket resulterade i att det norska bolaget tog över ägandet av Bruces. För drygt två år sedan köptes även Öresundsvarvet av Cityvarvet och rykten började cirkulera om ett nytt fullproduktionsvarv. Produktionen nådde kulmen när lyxkryssaren ”The World” sjösattes, men samtidigt började det riktigt stora problemen torna upp sig. Det gick trögt att sälja lyxlägenheterna ombord och Fosens klarade inte av att leverera fartyget i tid. Nu har såväl Fosen som bolaget bakom The World stora ekonomiska problem och saknar därmed resurser att satsa på Landskronavarvet.
I mitten på 1990-talet hade varvet också problem och en rekonstruktion genomfördes, ansvarig då var Staffan Anderberg.
– Men då var situationen ljusare, vi hade beställningar runt hörnet och det gällde bara att klara en kort period av problem, men den här gången är bilden inte alls lika ljus. Fosen gör vad man kan för att hjälpa till, men bolaget har som bekant andra problem att ta itu med.

Organisatoriskt är varvsnäringen uppdelad i tre enheter. Bruces ansvarar för nyproduktionen och i bolaget ingår personalen. Bruces försattes i konkurs redan förra veckan och där jobbar advokat Bo Svensson med att hitta en lösning. Öresundsvarvet ansvarar för reparationsverksamheten och där är advokat Marianne Uesson konkursförvaltare.
– När det gäller reparationerna så tappade bolaget mycket pengar och här är orderingången och förtjänstmarginalen dålig, betonar Staffan Anderberg. Kvar finns Landskronavarvet som ansvarar för administrationen och som står som ägare för en hel del av tillgångarna. Här arbetar man nu med att försöka rekonstruera verksamheten med Pharmadule Emtunga kring ny produktion med stålkonstruktioner i centrum.
– Det är för tidigt att säga hur det kommer att gå, samtal pågår och vi gör vad vi kan för att sondera terrängen.
Totalt riskerar drygt 300 anställda att förlora sina jobb om räddningsaktionen misslyckas.
Och frågan är om molnen över varvsnäringen i Landskrona varit mörkare?

av Kalle Berggren
© Landskrona Direkt

UPP

 

Till arkivet