Hamnens framtid är ljus

När Hydro stängde tillverkningen tappade Landskrona hamn intäkter på 5,5 miljoner kronor över en natt. Nu jobbar hamnen intensivt för att täcka tappet och senaste tillskottet i verksamheten är skrothantering.
Det danska återvinningsföretaget HJ Hansen hemmahörande i Odense har under ett år hyrt 2000 kvadratmeter kajplats för lagring av skrot som skall transporteras vidare till Danmark för nedmalning.
– Hamnens personal sköter hanteringen och vi får in metallskrot från hela södra Sverige, berättar hamnens vd Lars Nilsson som i år räknar med en vinst på 200 000 kronor för hamns vidkommande.
– Första halvåret var magert, men nu ser det bättre ut. Vi har fått en del nya kunder och flera är på väg, så jag ser ljust på hamnens framtid.

Landskronas hamn ligger inklämd mellan jättar som Köpenhamn, Helsingborg och Malmö, men regnar det på prästen så stänker det på klockaren och det är just stänket som skall få snurr på hamnens verksamhet.
Förutom skrothanteringen så kommer regelbundet fartyg med cement och dessutom plockar PNB in asfaltgrus till sin tillverkning.
Vidare har Nordkalk köpt delar av Hydros anläggningar och mycket tyder på en utökad verksamhet som också innebär ökad införsel av kalksten.
– Och det betyder mer jobb för oss i hamnen, vilket är positivt, förklarar Lars Nilsson och tillägger att redan nästa vecka kommer ett nytt fartyg med träpellets att angöra hamnen.
– Det är pellets som skall mellanlagras här och sedan säljs vidare till kunder i södra Sverige och företaget bakom satsningen heter Bioenergi.
En liknande verksamhet bedrivs med svavelsyra. Ett företag i Gävle har hyrt in sig i en av Hydros tomma tankar och där lagras 10 000 kubikmeter svavelsyra som sedan säljs vidare till kunder runt om i landet.
– Eftersom Hydro, som var vår största kund, försvunnit, måste vi hitta nya vägar och vi är ständigt öppna för nya initiativ. För Landskrona är det viktigt att behålla en levande hamn och det gör vi bara med fartygstrafik, avslutar en optimistisk Lars Nilsso
n.

av Kalle Berggren
© Landskrona Direkt

UPP

Till arkivet