Enad front mot rasistiska partier

Rasistiska Sverigedemokraternas entré på den politiska scenen i Landskrona har fått Socialdemokraterna att bjuda in övriga partier i fullmäktige till överläggningar.
– Vi har bjudit in samtliga partier med undantag av Framstegspartiet som på regionnivå haft samarbete med liknande grupperingar, förklarar kommunalrådet Marita Larsson.
Dagens möte är ett första för att sondera terrängen och se om det finns en samsyn på främlingsfientliga partier bland fullmäktiges övriga partier.
– Det handlar om förutsättningslösa diskussioner, men samtidigt är det vår förhoppning att vi skall hitta fram till gemensamma ståndpunkter, betonar Marita Larsson som oroas över utvecklingen vad gäller partier med klart rasistiska inslag.
– Jag blir lite rädd över utvecklingen och det är viktigt att vi som representerar de demokratiska partierna gör tydliga markeringar mot den här typen av partier.
I Landskrona har Framstegspartiet, trots att man i det närmaste för en tynande tillvaro mellan valen och inte genomför någon större valrörelse. Vid senaste kommunalvalet tog Framstegspartiet hela fyra mandat i Landskrona och ökade från fyra till närmare sju procent av rösterna.
– Det ger oss en signal som vi inte kan nonchalera och dessutom har utvecklingen i Danmark och Frankrike visat att vi måste ta de här frågorna på allvar, avslutar Marita Larsson.

UPP

Till arkivet