Pumphus splittrar kommunen

Det gamla pumphuset i Borstahusens hamn delar de kommunala förvaltningarna i två läger.
Fastighetskontoret, som har ansvaret för bygganden, vill riva medan Kulturförvaltningen vill bevara. Idag skall byggnadsnämnden ta ställning till fastighetskontorets begäran om rivningstillstånd.
– Det mesta talar för ett nej till rivning, vi anser att byggnaden är för värdefull för att riva, påtalar Tommy Lundell, bygglovchef. Och därmed går stadsbyggnadskontoret på stadsantikvarie Örjan Ekströms linje.
– Byggnaden har kulturhistoriska värde och bör bevaras, poängterar Örjan Ekström.
Exakt när bygganden kom till vet myndigheterna inte, men någon gång runt sekelskiftet lär Sockerbruket ha byggt pumphuset för att pumpa upp vatten att användas för grovsköljning av betorna.
Intill byggnaden fanns också en smalsårig järnväg som transporterade betor från venskutorna i hamnen upp till sockerbruket på andra sidan nuvarande Helsingborgsvägen. Intill byggnaden fanns också en hög skorsten som gick under namnet ”Boman”.
– Vi vet också att järnvägen utgjorde någon form av social skiljelinje i det lilla samhället och att det kunde uppstå bråk mellan de olika grupperingarna, förklarar Örjan Ekström.
När sockerbruket inte längre behövde pumphuset fick fiskarna använda byggnaden för sina kylmaskiner och när dessa försvann har bygganden använts som lager.
Nu är underhåller kraftigt eftersatt och eftersom fastighetskontoret inte lyckats hitta några nya hyresgäster kom rivningen på tapeten.
– Vi har helt enkelt inte resurser att underhålla byggnaden och är det kommunens mening att behålla den så måste det fram ekonomiska medel, påpekar Lennart Halldin.
Det gamla pumphuset har i olika sammanhang framförts som ett möjligt museum för Borstahusen, en tanke som också tilltalar Örjan Ekström.
– Här skulle man kunna spegla Borstahusens utveckling, menar han och får medhåll av byalaget Gamla Borstahusen som vid sitt årsmöte fick ombyggnadsplaner presenterade av arkitekt Per Sjöblom.
Hans ritningar visade hur pumphuset med tillbyggnad skulle kunna inrymma både museum, badservice och restaurang.
Frågan nu är bara vem som skall betala kalaset och om en ombyggnad innebär att pumphusets gamla profil bevaras. Säkert är sista ordet inte satt vad gäller framtiden för den nedgångna byggnaden i Borstahusens hamn.

UPP

Till arkivet