Kommunens nya fartinformatör

Med hjälp av en nyinköpt ”fartinformatör” hoppas Tekniska verken kunna bidra till bättre farthållning på kommunens gator.
– Med hjälp av en dator kommer trafikanterna att bli medvetna om de kör för fort eller ej, berättar trafikingenjör Göran Haglund.
Kommunen har köpt in sin ”fartinformatör” från Danmark för 70 000 kronor och enkelt beskrivit är det en kärra utrustad med fartdetektor som ger signaler till en dator om man färdas för fort förbi kärran.
– Då tänds en skylt med bilens hastighet och gula lampor börjar blinka som visar att bilisten kört för fort. Trafikanterna blir då medvetna om att de är observerade och förhoppningsvis trycker man inte så hårt på gaspedalen vid nästa tillfälle, förklarar Göran Haglund som närmast skall låta ansvarig personal genomgå nödvändig utbildning innan ”farthållaren” placeras ut på kommunens gator.
– Inom en månad räknar vi med att den skall vara igång och vi kommer att placera den på vägavsnitt med hastighetsbegränsningar på 30 respektive 50 kilometer i timmen.
Kommunen kommer även att samarbete med polisen var gäller farthållningen.
– Vi kommer bara att varna trafikanterna om de kör för fort, men skulle det visa sig att många kör för fort så kan det finnas skäl för polisen att undersöka det närmare. Förutom att varna fartsyndare kan farthållaren också göra beräkningar av trafiken på aktuella vägavsnitt.
– Vi kommer att få uppgift på hur stor trafikbelastningen är och hur många som kör för fort förbi hastighetsbegränsade vägavsnitt och av materialet dra slutsatser som kan underlätta för trafikplaneringen i framtiden.
En placering som säkert bli flitigt använd är utanför skolor där det idag finns hastighetsbegränsning och som det kan finnas skäl att bevaka ytterligare.
– En avsikt är självklart att få ner trafikolyckorna och mot den bakgrunden är det en billig investering, säger Göran Haglund.
Runt om i Sverige pågår olika försök med att få trafikanterna att hålla hastighetsgränserna. I Lund arbetar man med ett system som gör det svårt att trycka ner gaspedalen om man kör för fort. Det är ett system som bygger på att en dator placeras i bilen och som sedan får signaler via GPS-systemet som gör att hastigheten kan begränsas.
– Vad jag hört så har försöket slagit mycket väl ut, men det är säkert en bra bit kvar innan det blir ett system som täcker hela landet.
Nu börjar vi med den här satsningen, sen får vi se om det behövs kompletteringar, avslutar Göran Haglund.

UPP

Till arkivet