Mjukare väg till högskolan

Till hösten drar vuxenutbildningen igång ”collegeutbildning” i Landskrona och avsikten med satsningen är att underlätta övergången från gymnasieskolan till högre studier.
– För studenter som känner studieovana kan detta vara ett sätt att få en mjukare entré till högre studier, berättar förvaltningschef Eivor Johansson.
Bakom satsningen ligger regeringens beslut att satsa 35 miljoner kronor på att skapa intresse för högskolan bland grupper som inte läser vidare efter gymnasiestudierna.
– Målet är att minska den sociala och etniska snedrekryteringen till högre utbildningar, förklarar Eivor Johansson.
Bakom projektet står Malmö Högskola i samarbete med Landskrona, Trelleborg och Vellinge. Avsikten är att eleverna under ett år kombinerar studierna på Komvux med studier på Högskolan i Malmö.
Utbildningen ger också 20 poäng och garanterar plats på de flesta programmen vid Malmö högskola. Totalt har Landskrona fått en miljon kronor och Eivor Johansson räknar med att ett tiotal elever kan vara intresserade när kursen drar igång till hösten.
– Vi vet inte hur stort intresset blir, men alla som vill kan ansöka under hela sommaren. Den första terminen läser eleverna ämnen i vilka man saknar behörighet till högskolan. Då tillbringas större delen av tiden vid komvux i Landskrona och en mindre del vid högskolan i Malmö.
– Där kommer varje elev att få en mentor som skall underlätta kontakten med högskolan, understryker Eivor Johansson. Den andra terminen ökar tiden på högskolan och där läser eleverna svenska, engelska, idéhistoria och vetenskapsteori.
– Avsikten är att eleverna skall få en inblick i hur det är att läsa på en högskola och förhoppningsvis skall collegeåret resultera i att fler börjar studera på högskola efter avslutad gymnasieexamen, betonar Eivor Johansson.

UPP

 

Till arkivet