Palestinska barn i skolprotest

I går höll sig ett drygt 50-tal palestinska barn hemma från skolan, skriver NST/HD.
Det sedan skolchefer, rektorer och lärare ansett sig förhindrade att arrangera en tyst minut första lektionen. Tanken var att skolorna i Landskrona skulle hålla en tyst minut mot det som händer i Mellanöstern. Bakom manifestationen i Landskrona stod Svensk-palestinska föreningen och Orientaliskt forum i Landskrona, som ansökt om tillstånd hos Buns chef Per Dahlöf som mejlade sitt beslut till de ansvariga på skolorna:
”Protesten har formen av en tyst minut, det vill säga eleverna kommer att lämna ordinarie undervisning och gå ut på skolgården och med en tyst minut manifestera sin protest. Jag har sagt att detta inte är förenligt med de bestämmelser som styr vår verksamhet, men att vi inte aktivt ska hindra eleverna som under värdiga former frivilligt vill delta i protesten. Det vore naturligtvis bra om några vuxna har tillsyn över den tysta minuten, men inser samtidigt svårigheten med att inte vilja bli förknippad med den. Jag hoppas att var och en av er kan hitta former för tillsynen som kan accepteras”.
Men någonting hände på vägen. Enligt Rawad Mohammed i Svensk-palestinska föreningen har ett stort missförstånd skett, skriver NST/HD.
– Föreningarna antog att skolorna skulle delta i tysta-minuten-momentet, men fick sedan reda på att detta går mot skolornas regler och bestämmelser. Barnen fick heller inte någon information om att de fick lov att gå ut för att hålla en tyst minut, berättar Rawad Mohammed. Med anledning av det beslutade föreningarna sent igår kväll för att barnen skulle få stanna hemma från skolan hela torsdagen. Men enligt biträdande rektor på Dammhagskolan Lena Andersson, där en del av de 50-60 eleverna går, var det aldrig aktuellt att skolan skulle informera eleverna.
– Vi kan inte ställa oss bakom den slags aktion, det vore fel. Däremot fick vi direktiv från vår chef att vi inte aktivt skulle hindra de elever som ville delta i manifestationen, säger hon till tidningen.
Enligt skolverket finns ingen rättspraxis när det gäller tysta minuter i skolan. Skolor kan arrangera en tyst minut lokalt.
– Det kan ju hända något tråkigt lokalt, som en skola vill uppmärksamma, säger Hans Enckell, undervisningsråd på skolverket i Stockholm.
– Och i det här fallet kom ju engagemanget från eleverna. Tysta minuter är kommunens ansvar.
Skolchefen Per Dahlöfs besked till skolpersonalen i Landskrona på onsdagen anser han vara ”vettigt formulerat”.
– Det gav ju en öppning för skolorna att arrangera den tysta minuten.

UPP

Till arkivet