Annons

Motion om äldreombudsman

Folkpartiets Torkild Strandberg och Ulla Dellien motionerari kommunfullmäktige om inrättandet av äldreombudsman i Landskrona.
-Det är dags för Landskrona att inrätta en äldreombudsman.
-Äldre människor är många gånger helt beroende av andra i vardagen. I hela tillvaron av mat, sömn, hygien, trygghet och boende är man beroende av andras omvårdnad, konstaterar motionärerna Torkild Strandberg och Ulla Dellien
-En äldreombudsman ska ge röst åt de äldre. När man som gammal eller anhörig står i ett så starkt beroendeförhållande till kommunen kan en äldreombudsman vara ett starkt ombud att vända sig till. En äldreombudsman kan förhoppningsvis också se till att vi slipper den typ av vårdskandaler, som blivit alltför vanliga i Sverige.
-En ombudsman kan också bli ett språkrör för de äldre och deras behov, säger Ulla Dellien.Äldreombudsmannen kan bli viktigt i arbetet med att höja kvaliteten i omsorgen.

UPP

Annons
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser