Socialchef får regeringsuppdrag

Socialchef Gunlög Stenfelt i Landskrona skall på regeringens uppdrag utreda situationen för utsatta flickor som lever i patriarkala familjer, skriver NST/HD.
Uppdraget ingår i Mona Sahlins och Margareta Winbergs utlovade satsning på utsatta invandrarflickor och mordet på Fadime Sahindal har skyndat på arbetet.
Regeringen har avsatt två miljoner kronor till skyddat boende för drabbade flickor och ytterligare 1,5 miljoner för utbildningsfrågor. I Gunlög Stenfelts uppdrag ingår att kartlägga problemen i stortadsregionerna, Stockholm, Göteborg och Skåne, skriver NST/HD och arbetet väntas pågå under tre månader under vilken hon är tjänstledig till 85 procent.

UPP

Till arkivet