Nya jobb inom äldreomsorgen

Tjugo nya tjänster kommer att skapas inom VÄO, Vård-, äldre- och omsorgsnämnden. Detta framgår av den verksamhetsplan för 2002 som förvaltningen lagt fram.
– Vi har fått ökade resurser i budgeten och det innebär att vi också kan öka antalet tjänster, bekräftar ordförande Eva Örtegren som basar över förvaltningen som erhåller hela 403 544 000 kronor i anslag för innevarande år, en ökning med dryga 28 miljoner kronor jämfört med 2001.
Antalet äldre ökar för varje år som går och därmed behovet av omsorg i olika former. Mot den bakgrunden har det från regeringshåll antytts att statliga medel kan komma att ställas till förfogande för att klara en bra äldreomsorg i framtiden.
– Det är signaler som jag tolkar mycket positivt. Idag är äldreomsorgen en stor kostnad för kommunerna, men glädjande nog så har vi i landskrona klarat oss bra så här långt, menar Eva Örtegren som dock oroas över de effekter som den nedlagda rehabiliteringen på lasarettet får för kommunens äldre.
– Det blir jobbigt för äldre patienter att resa till Lund för rehabilitering och därför finns det de som avstår och effekten blir ökad arbetsbörda för vår personal, för att inte tala om det personliga lidandet för den drabbade. Här måste vi få till stånd en ändring, förklarar Eva Örtegren som annars kan glädja sig åt att 39 moderna äldreboende skapas i kvarteret havsörnen och dessutom kommer två nya gruppboende att påbörjas under året.
– Här handlar det mer om att hitta lämpliga tomter. Dessutom har förvaltningen klarat av att hitta boende för de som stått i kö inom stipulerade tre månader och det ser man som en framgång. – Idag klarar vi av att möta de önskemål som finns och förhoppningsvis skall vi göra det också i framtiden, avslutar Eva Örtegren

UPP

Till arkivet