Deltid kan bli heltid inom VÄO

Deltid kan bli heltid för de som så önskar i ett nytt projekt inom VÄO, Vård-, äldre- och omsorgsnämnden, planerar att genomföra.
Totalt berör projektet 139 anställda inom ett antal arbetsplatser och avsikten är att dessa, om så önskas, skall kunna öka sin arbetstid.
– För mig är det en rättighet att få jobba heltid och en möjlighet att få jobba deltid. Nu kommer vi att erbjuda de som så önskar en möjlighet att öka sin arbetstid, förklarar Eva Örtegren, socialdemokratisk ordförande i VÄO.
En genomgång av ersättningen för timanställda vad avser mer- och övertid under år 2000 gav vid handen att den motsvarade 139 tjänster varav hälften täcker semesterledighet.
Nu ansöker VÄO om ett anslag på 683 500 kronor från kommunstyrelsen för att kunna genomföra projektet under innevarande år.
– Vi räknar med att få ett positivt besked och så snart vi fått klartecken drar projektet igång. Det handlar om ganska komplicerade schemalösningar och därför kommer vi att projektanställa en person som kommer att hålla i arbetet, förklarar Eva Örtegren.
Av förvaltningens 805 anställda är det många som jobbar deltid, men långt ifrån alla vi gå upp i tjänstgöringsgrad.
– De undersökningar vi gjort visar att omkring en fjärdedel av de deltidsarbetande vill öka tjänstgöringstid, en något lägre siffra än vad vi räknat med. Nu skall vi fört genomföra det här projektet och sen får vi se om det finnas anledning att gå vidare. Målsättningen är att de som så önskar också skall erbjudas att jobba heltid, avslutar Eva Örtegren.

 

UPP

Till arkivet