Annons

Gammeldanskens Vänner bildade

När Skåningen besöker Danmark står en gammeldansk strax på bordet. Den danska snapsen är nu så populär att en lokalförening av Gammeldanskens vänner bildats i Landskrona. Föreningen håller som sig bör till på Seglarpaviljongen där utsikten mot det danska landet är storslagen. Och redan vid det första mötet var intresset stort för att främja Gammeldansken här.

Enligt planerna blir det klubbkvällar på Seglarpaviljongen varje torsdag där medlemmarna kan träffas och åtnjuta vissa rabatter på mat och dryck. Övriga aktiviteter kommer att anordnas med utflykter, föredrag, ex. vis av Ove Agrelin, en riktig kännare från Gammeldanskens vänner i Malmö. han har författat en del böcker om Köpenhamns vattenhål och om Gammeldansk. Redan den 4 april blir det “Stenbitsgille” på Seglarpaviljongen.

Annons
 

Föreningen har redan ett 40-tal medlemmar och i styrelsen ingår; Ordf. Ceronis Supstiks, vice ordf. Poul W. Lorenzen, sekr. Ingalill Navare, kassör Lisbeth Lundquist samt ledamöterna Elise Bengtsson och Ragne Navare. Medlemsavgiften är satt till det samma som en helflaska Gammeldansk kostar på bolaget, 233 kronor, men är just nu rabatterat till 200:- fram till och med den 4 april.

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser