Aktuellt med kameraövervakning

I dagarna monteras ett kameraövervakningssystem upp på Landskrona Idrottsplats något som numera finns på alla allsvenska arenor.
Nu kan det också bli aktuellt med kameraövervakning på fler platser i kommunen.
– Vi har haft det uppe på dagordningen i brottsförebyggande rådet, säger kommunalråd Marita Larsson och fortsätter,
– Exempelvis tror jag att det kan vara ett led i att få bukt med problemen som finns vid stationerna i Häljarp, Glumslöv och i stan. Sen vet jag att polisen har haft synpunkter på att det kan vara rimligt att även övervaka visa platser i centrum. Jag tror detta kan vara ett led i att öka tryggheten för alla med rent sinne och motsatsen för de med onda föresatser.
Annika Wågsäter, på det lokala brottsförebyggande rådet i Landskrona är den tjänsteman som fått i uppdrag av politikerna att undersöka vad som gäller vid kameraövervakning, säger till LandskronaDirekt,
– Jag kommer i början av april att gå på en kurs om just kameraövervakning och hoppas efter det kunna lämna besked till politikerna om vilka regler som finns kring detta.

UPP

Till arkivet