BoIS fick EU-pengar

Landskrona BoIS har beviljats stöd med 100 000 kronor från EU, Växtkraft Mål 3.
Landskrona BoIS har tillsammans med Dammhagskolan, Landskronahem AB och arbets- och socialförvaltningen i Landskrona kommun inlett en diskussion om möjligheterna att samarbeta för att öka integrationen via fotbollen.
Parterna har kommit fram till att det finns ett gemensamt intresse för att gå vidare och tillsätta resurser som aktivt kan jobba med integrationsfrågan.
Inriktningen är att gemensamt titta på de problem och möjligheter som finns och att skapa meningsfull fritidssysselsättning åt ungdomar som vill spela fotboll samtidigt som föräldrarna till dessa ungdomar engageras som ledare och därmed också ges chans till integration.
Föreningslivet kan i många fall vara nyckeln in i samhället. Syftet med projektet är att genom fotboll och Landskrona BoIS kunskaper och nätverk skapa möjligheter för barn och ungdomar, men även vuxna, med invandrarbakgrund att komma in i det svenska samhället.
Fotboll i allmänhet och Landskrona BoIS i synnerhet har en stark dragkraft i Landskrona.
Ett ”fotbollsfritids”, kopplat till Dammhagskolan, med Landskrona BoIS som ”motor”, kan bidra till integrationen i Landskrona.
Landskrona BoIS är en mångkulturell förening med många invandrare i de olika lagen. Klubben har många erfarenheter när det gäller att arbeta med invandrarungdomar. Vad som saknas är kontakten med deras föräldrar och därmed också ledare med invandrarbakgrund.
EU-stödet ska användas under perioden april-oktober för att utreda de förutsättningar som är nödvändiga för att ett ”fotbollsfritids” ska bli bestående, bla skall den långsiktiga finansieringsfrågan utredas.

UPP

Till arkivet