Motion om gymnasieflytt

– Det är dags att flytta delar av gymnasieskolan till centrum. Det uttalade folkpartiets Torkild Strandberg på måndagen med anledning av partiets motion i frågan.
– Att fortsätta att investera miljon efter miljon i skolan, som alla innerst inne vet är fel placerad, är ingen bra politik.
De närmaste åren ska ytterligare 50 miljoner plöjas ner i Gullstrandskolan.
– Då menar jag att det är rimligt att överväga att för dessa pengar förlägga en del av gymnasieundervisningen till centrum.
– Med en placering i närheten av biblioteket skulle stora vinster kunna uppnås för eleverna, fortsatte Strandberg.
– Flytten är ju främst till för eleverna, men man kan inte bortse från vilket lyft en del av gymnasiet skulle innebära för vårt ganska sargade centrum, avslutade Strandberg.
Motion till kommunfullmäktige
Gymnasieskola i centrum Under de senaste åren har stora summor investerats i Gullstrandskolan.
Under 2002 och 2003 ska ytterligare närmare 50 miljoner satsas. Samtidigt kan man starkt ifrågasätta skolans placering, långt från Landskronas centrum.
Detta får många tråkiga konsekvenser.
Ett stort antal elever får ingen naturlig kontakt med Landskrona. Istället bussas eleverna till och från en perifert belägen skolbyggnad.
Genom detta berövas ett i många stycken utarmat centrum på ett stort antal naturliga besökare.
Folkpartiet har länge förespråkat en placering av delar av gymnasieskolan i centrum. Gärna i området kring det nya biblioteket.
Vi menar att det finns stora skäl att utreda möjligheterna att placera delar av gymnasieundervisningen i centrum, innan ytterligare stora investeringar plöjs ner i Gullstrandskolan.
– Jag föreslår därför att kommunfullmäktige låter utreda konsekvenserna av och möjligheterna till en flytt av delar av gymnasieundervisningen till Landskronas centrala delar, heter det i motionen.

UPP

Till arkivet