Ljusare för bostadsbyggande

Efter år av stiltje och mörker börjar det ljusna för bostadsbyggandet i kommunen. Redan den här veckan väntas kommunen vara igång med markarbete på Västra Fäladen och sen släpps 39 byggbara tomter ut till hugade spekulanter.
– Vi har bakom oss ett tiotal år när bostadsbyggande i det närmaste legat still, men nu ser vi en ljusning och flera projekt ligger i startgroparna, förklarar planeringschef Anders Folkar.
Först ut på marknanden är Västra Fäladen där planerna omfattar totalt 89 ny bostäder inom loppet av några år.
HSB planerar 31 enplans atriumhus som inom kort skall erbjudas medlemmarna. Dessutom kommer kommunen den här månaden att gå ut med 39 byggbara villatomter för fri bebyggelse.
-Senast vi kunde erbjuda liknande tomter var för drygt tio år sedan, så det känns verkligen angeläget att få känna av intresset bland de omkring 200 som står i kommunens tomtkö, understryker Anders Folkar som inte är främmande för att ytterligare tomtmark för villabebyggeles kan skakas fram om intresset skulle vara stort. öä
-Då finns det mark lite längre ut på Västra Fäladen som kan bli aktuell.
För HSB:s vidkommande har det också varit stiltje några år, men nu går telefonerna varma inför byggstarten på Västra Fäladen.
-Många ringer och vill ha information, så visst känner vi att intresset finns och efter år av träda inom bostadsbyggandet känns det skönt att vara igång igen, betonar HSB:s vd Kenneth Håkansson.
Vad ägller Västra Fäladen så planerar även PNB att bygga ett antal radhus, men dessa ligger senare i planeringen liksom två sexvånings punkthus för äldreboende.
-Här har Landskronahem flaggat för att man vill bygga om serviceboendet på Fäladen till bostäder och då behövs nya lokaler för äldreboendet, berättar Anders Folkar.
Diskussioner pågår även om bostadsproduktion i Glumslöv och Häljarp, men här krävs ytterligare planarbete innan en exakt byggstart kan presenteras.
Vad gäller planerna på byggnation i Nyhamnsområdet så är planen klar, men fortfarande är det oklart hur finansieringen skall lösas. Här kommer att krävas omfattande ombyggnad av hela området och frågan är vem som skall stå för den kostnaden, bolagen som ämnar bygga eller kommuninvånarna.
-Här för vi samtal med olika intressenter och om allt går planenligt kan byggnationen i Nyhamn vara igång om ett år, avslutar Anders Folkar.

UPP

Till arkivet