Fortsatt nedläggningshot

Folktandvården Skånes verksamhetschef Anne-Marie Scholander håller, trots omfattande lokala protester, fast vid förslaget att lägga ner tandregleringskliniken i Landskrona till sommaren.
I ett brev till kommunen konstaterar Anne-Marie Scholander att en nedläggning visserligen försämrar tillgängligheten, men att fördela de knappa specialistresurser som finns på fler orter vore ett mycket sämre alternativ.
– Både ur ekonomisk synpunkt men framför allt ur patientsynnpunkt. En sådan strategi skulle innebära att färre patienter skulle komma till behandling.
Förslaget om nedläggning innebär att de 136 patienterna i Landskrona, som får tandreglering med behandling som inte är slutförd efter sommaren, och de 154 patienterna som står i kö till behandling, får åka till Helsingborg.
När förslaget presenterades i början av året reagerade kommunledningen med att kräva att förslaget drogs tillbaka. – Nedläggningen innebär en risk för att våra barn inte får den tandvård de ska ha och är dessutom dålig ekonomi. Föräldrar ska ta ledigt från jobbet och följa med sina barn till kliniker utanför kommunen. Det innebär förlorad inkomst för den enskilde och förlorad skatteintäkt för kommunen., skrev kommunalrådet Lars Wallstén i brevet.
Dessutom genomfördes en namninsamling mot beslutet om nedläggning som gav cirka 2 300 underskrifter.
När politikerna i regionen skulle besluta om avvecklingen blev beslutet återremiterat, politikerna vill ha en helhetsbild av folktandvårdens specialkliniker i hela Skåne innan man tar beslut om en enskild klinik.
Men Anne-Marie Scholander håller alltså fast vid förslaget.

UPP

Till arkivet