Tomtköp på återremiss

Inte helt oväntat blev det återremiss i fullmäktige för de åtta tomter på Östra Svaneholm som PNB vill köpa.
Anledningen är att samtliga anbud inte fanns framme när kommunstyrelsen beslutade i frågan.
Nu får handläggande tjänsteman titta efter i lådorna och lägga samtliga handlingar på bordet inför nästa fullmäktigemöte. Beslutet innebär dock inte att PNB inte få köpa, nu skall en ny bedömning göras vad avser köpet av de åtta tomterna.
En liten principdebatt uppstod i fullmäktige när man från moderat håll menade att kommunen skulle jobba för att få så bra betalt som möjligt.
– Konstig inställning från moderaterna som annars vill rea ut tomtmark till tomträttsinnehavare. Skall inte samma princip gälla för alla som vill köpa mark, frågade kommunalrådet Lars Wallstén retoriskt.

UPP

Till arkivet