Naturum skapas på Ven

Kommunen ska söka 150 000 kronor av länsstyrelsen för att undersöka möjligheterna till ett naturum på Ven, skriver NST/HD
Ett naturum på Ven har diskuterats i några år och också utretts vid ett par tillfällen men har ännu inte blivit verklighet. Ett möte med företrädare för kommun, länsstyrelse samt högskolan i Kristanstad hölls för en tid sedan på Ven och då presenterades planerna.
Tanken är att högskolan ska delta i arbetet som en del av landskapsutbildningen.
– Tanken är att ett naturum ska vara en del i en satsningen att utveckla Ven, som att förlänga turistsäsongen men också kunna ge arbetstillfällen och användas för utbildning, säger kommunalrådet Lars Wallstén till tidningen.
Ett naturum är ett varumärke inregistrerat av Naturvårdsverket och är oftast en mindre byggnad som innehåller en utställning. Enligt Landskronas ansökan till länsstyrelsen bör ett naturum på Ven fokusera på de speciella förhållanden som råder på ön, bland annat vad gäller natur, kulturhistoria och miljövård. Utställningen ska vara öppen för besökare men det ska också finnas möjligheter till att utnyttja lokalerna för skolundervisning, avslutar NST/HD.

UPP

Till arkivet