Satsning på ökad jämställdhet

Kommunen skall satsa 370 000 kronor för att bli bättre på jämställdhet mellan könen.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts senaste sammanträde beslutades att det framtagna utvecklingsprogrammet skall genomföras och för detta krävs pengar.
Arbetet kommer bl a att innehålla utbildningar, men även kartläggning av löneskillnader mellan könen kommer att genomföras.
Löneskillnaderna kommer att kartläggas av kommunstyrelsekontorets personalavdelning medan respektive nämnd kommer att få ansvaret för det övriga arbetet. Ansvariga blir förvaltningscheferna. Målet är att arbetet skall vara klart inom ett år.

UPP

 

 

Till arkivet