Hakenstigen görs gångbar igen

Hakenstigen på Ven har länge varit ett sorgebarn på ön, men nu skall stigen mellan Bäckviken och Haken rustas upp för 1 800 000 kronor varav kommunen skall svara för 1 080 000 kronor och resten, 720 000, är EU-bidrag.
Hakenstigen trafikeras, när så är möjligt, av gående och cyklister, men erosionen av strandsläntarna har gjort att stigen rasat ner i havet och därmed inte varit framkomlig.
Nu är meningen att stigen skall rustas upp genom ett enklare erosionsskydd samt spontning i strandlinjen. Ett förslag som förordas av markägare och boende vid Hakens fyr.
I underlaget påpekas att stigen utgör en länk för såväl boende vid Hakens fyr som turister som önskar cykla runt ön i strandnära läge.
Men allt är inte frid och fröjd, i utredningen påtalas att inom 10-15 år kommer åtgärder också att krävs för insatser närmare Bäckviken. Här bedöms kostnaden för spontning stanna vid en miljon kronor.
Närmast skall frågan behandlas i kommunstyrelsen och sedan fastställas i kommunfullmäktige. Några ekonomiska medel finns inte avsatta för projektet i kommande års investeringsbudget, nåt som nu alltså kommer att ändras.
När arbetet kommer igång är inte klart, men säkert finns en förhoppning att vara klara innan semestersäsongen och cyklisterna strömmar till ön igen.

UPP

Till arkivet