Entusiaster tror på Landskrona

Ambitionen är att kunna påverka utvecklingen i Landskrona och på torsdag har nybildade föreningen 2020 sitt första medlemsmöte.
– Då kommer riksdagsman Anders Karlsson för att informera om arbetet inom Utvecklingsstiftelsen, berättar Birgitta Nilsson-Wall som tillsammans med veteranen Arne ”Bie” Andersson håller ställningarna på lokalen en gråkall och regning lördagsförmiddag.
– Föreningens syfte är att försöka påverka utvecklingen i Landskrona i positiv riktning, understryker Bie och Birgitta Nilsson-Wall nickar instämmande.
I många år var Birgitta Nilsson-Wall aktiv inom socialdemokratin, men vid årsskiftet lämnade hon sitt sista politiska uppdrag.
– Jag är fortfarande socialdemokrat, men upplever att den politiska vardagen är för tungrodd och prestigefylld. Det är min förhoppning att arbetet inom 2020 skall bli mer prestigelöst och att vi skall hitta positiva lösningar för Landskronas bästa. Det är viktigt att kunna samarbete också över de politiska gränserna.
Tanken på att skapa en fristående organisation väcktes i höstas och sedan dess har föreningen 2020 lyckats få med 60 medlemmar och nu är det dags för det första medlemsmötet.
– Vi betonar i vår programförklaring att det inte är en organisation för gnällspikar utan för människor som vill arbeta för en bra utveckling av kommunen, betonar både Bie och Birgitta som hoppas att 2020 skall bli en naturlig samlingsplats för människor med idéer och visioner.
– Det behövs föreningar som engagerar sig i kommunens utveckling också utanför det politiska partierna och förhoppningsvis kan vi fylla det tomrummet, betonar Birgitta.
Namnet 2020 syftar på målsättningen att år 2020 har placerat Landskrona på kartan som en fin kommun att bo och verka i. Det handlar om ett långsiktigt arbete.
– Vi har genom en enkät fått fram tre huvudfrågor som intresserar medlemmarna, det är utbildning, boende och sysselsättning, förklarar Birgitta Nilsson-Wall.
Avsikten är också att föreningen skall vara öppen för alla som önskar delta i den allmänna debatten.
– För vår del handlar det om att fånga upp alla goda idéer och sedan hjälpas åt för att se dem förverkligade. Det låter enkelt, men kan vara nog så svårt, betonar Bie Andersson.
Mötesverksamheten startar nu på torsdag med Anders Karlsson och fortsätter sedan den BUN:s ordförande Niklas Karlsson och skolfrågorna den 27 februari och till årsmötet den 18 mars är kommunalrådet Lars Wallstén inbjuden.
– Det är vår förhoppning att debatten skall bli både livlig och konstruktiv, för alla vill vi medverka till en positiv utveckling av kommunen, avslutar Bie Andersson och Birgitta Nilsson-Wall.

UPP

Till arkivet