Grönt ljus för rivning av Kumlahuset

Dagen R som i rivning närmar sig för Kumlahuset. Av de dryga hundra hyresgästerna återstår endast omkring 25 för avflyttning innan det är dags för grävskoporna att göra sitt.
– Någon exakt tidsangivelse kan jag inte ge, men vi räknar med att rivningen skall vara påbörjad under första halvåret i år, förklarar Landskronahems vd Göran Jingborg.
Redan när fastigheten såg dagens ljus döptes den snabbt i folkmun till Kumlahuset efter en välkänd, fängslande förebild. Den tunga huskroppen utmed en av infarterna till Landskrona har länge varit en nagel i ögat på breda folklager.
När så Landskronahem började köpa upp fastigheter i centrala Landskrona för att medverka till saneringen och samtidigt bredda sitt utbud av lägenheter väcktes tanken på köp av Kumlahuset för rivning. Eftersom det idag är i stort sett balans på bostadsmarknaden har det dragit ut på tiden att hitta lämpliga lägenheter åt de dryga hundra hyresgäster som tvingas flytta när fastigheten skall rivas.
– Men nu ser vi slutet och förhoppningsvis skall rivningen inte vara långt bort, påpekar Göran Jingborg som vid köpet av Kumlahuset också fick en industrifastighet, gamla Carl Emonds, med i paketet.
– Men här har vi inga planer på rivning, istället skall vi se över hela området och även inkludera kvarteret Smeden som revs för länge sedan i våra nya planer. Här kommer att byggas låga hus som följer områdets karaktär.
Från bolagets sida är man angelägen att komma igång med rivningen så snart som möjligt, om inte annat för att hålla kontroll på förstörelsen som har en tendens att öka i fastigheter som står tomma.
– Viss förstörelse har vi märkt, men ännu så länge inget allvarligt. Nu vill vi inte att den skall öka och därför arbetar vi för en snar rivningsstart.
Exakt vad som kommer att ske med nybyggnationen står ännu så länge skrivit i stjärnorna. Säkert finns flera olika alternativ, ett är att Landskronahem säljer till kommunen som i sin tur säljer vidare till andra fastighetsägare för utvecklingen av det centrumnära området.
– Det är för tidigt att säga något om framtiden för området, här finns flera olika idéer att fundera över, säger bolagets ordförande, tillika kommunalråd, Marita Larsson.
Vid gårdagens styrelsemöte diskuterade bolaget också byggnationen i Glumslöv och här är planerna på hyresrätter långt framskridna.
– Det finns beslut på att vi skall bygga, nu är det bara de praktiska frågorna som skall lösas, avslutar Göran Jingborg.

UPP

Till arkivet