Nej till folkomröstning

Kommunstyrelsen sa som väntat nej till folkpartiets begäran om folkomröstning avseende satsningen på trådbussar.
– Folkpartiet bedriver en osaklig propaganda, kostnaden blir inte 35 miljoner kronor eftersom vi får 16 miljoner i statliga bidrag. Dessutom är det märkligt av folkpartiet som säger nej till trådbussar med hänvisning till kommunens ekonomi och samtidigt säger ja till friskolan som skulle öka kommunens kostnader med tio miljoner kronor, konstaterar kommunalrådet Lars Wallstén.
-Det är tråkigt att socialdemokraterna och vänstern inte vågar pröva frågan om trådbussar i folkomröstning, säger Torkild Strandberg och fortsätter.
-Vi har när vi samlat in namn i trådbussfrågan mött ett massivt stöd för vår linje, att trådbussar för 35 miljoner inte är något för Landskrona.Trådbussfrågan lämpar sig väl för en folkomröstning eftersom alternativen är glasklara, ja eller nej.

UPP

Till arkivet