Fortfarande otryggt på Öster

Nu har resultatet för polisens och årliga trygghetsmätning sammanställts. Landskronas totala problemindex ligger i princip på samma nivå som förra året då Landskrona visade sitt näst bästa resultat sedan mätningarna startade. Under flera år var otryggheten i Landskrona stor. Men idag känner sig innevånarna tryggare än flera skånska kommuner exempelvis Malmö, Helsingborg, Kristianstad och Hässleholm.– […]

Landskronaborna allt tryggare

Tillsammans med Polisen i Region Syd genomför Landskrona stad varje år en trygghetsmätning. Syftet är att polis och kommun ska få bättre kunskap om medborgarnas uppfattning om sin boendemiljö, om de känner sig trygga i sitt bostadsområde på kvällarna och i vilken utsträckning de utsatts för brott. – Trygghetsmätningarna är medborgarnas röster och därför viktiga. […]

Landskronabornas oro för att utsättas för brott har minskat  

Polisen och Landskrona stad genomför varje år en trygghetsmätning tillsammans. Mätningen sammanfattas i ett så kallat problemindex. Sedan mätningarna startade i Landskrona år 2001 har problemindex minskat från 2,91 till 1,94 år 2020. Jämfört med andra kommuner i polisregion Syd ligger Landskrona på genomsnittet. Ett lågt indexvärde tyder på hög upplevd trygghet. – Trygghetsmätningarna är […]

Landskronaborna allt tryggare

Normalt genomför polisen tillsammans med Landskrona stad en trygghetsmätning per år. I år har man dock valt att genomföra en undersökning med anledning av polisens satsning Rimfrost. Klart är att tryggheten ökar men om det har med Rimfrost att göra är förtidigt att säga. Brottsligheten i Landskrona går sakta men säkert neråt. I samma takt […]

Trygghetsmätning presenterad

Tidigare i veckan presenterade Landskrona stad och polisen resultatet efter den senaste årliga trygghetsundersökningen. Den visar att den upplevda otryggheten ökat en aning. Mycket pekar dock, enligt polis och kommun, på att det är en tillfällighet. – Undersökningen gjordes mellan den 15 augusti och den 7 oktober. Och det var just efter att vi haft […]

Fler deltagare i trygghetsmätning

Mellan den 21 januari och den 24 februari genomförde Landskrona stad i samverkan med polisen en digital trygghetsvandring. Kommuninnevånarna ombads att komma med synpunkter på faktorer i miljön som påverkar den upplevda tryggheten till exempel renhållning, belysning, fastighetsunderhåll och skrymmande växtlighet. Under de fyra veckorna inkom cirka 200 ärenden med totalt 216 synpunkter. Annika Persson […]

Landskronabor inte otryggare än andra skåningar

På måndagen presenterade polisen och företrädare för Landskrona stad polisens trygghetsmätning 2018. I stadsdelen Centrum/Öster har problemen minskat ytterligare sedan förra årets mätning. Samtidigt är det just där samt i Karlslundsområdet som otryggheten är störst. Totalt sett visar siffrorna att Landskronabornas upplevda trygghet ligger på samma nivå som genomsnittet i Region Syd. Trygghetsmätningarna i Landskrona […]

Dags för den årliga trygghetsmätningen

Idag påbörjar polisen i region Syd genomförandet av den årliga lokala trygghetsmätningen. Redan i februari/mars gjordes emellertid en ”digital trygghetsvandring” av polisen i samverkan med Landskrona stad. I den digitala undersökningen togs upp flera faktorer som påverkar den upplevda tryggheten, till exempel renhållning, belysning, fastighetsunderhåll och skrymmande växtlighet. De som flest hade synpunkter på under […]

1200 landskronabor ger svar om trygghet

Det är på dagen fyra år sedan stölden av Selma Lagerlöf-statyn längs strandpromenaden Linjen. Landskrona Direkts tipstelefon gick varm den morgonen. Lagom till att frukostfrallorna var på bordet snackade hela stan om dådet. Vem minns att BoIS samma dag presenterade nyförvärvet Andreas Dahl? Redan vid lunchtid hade tre ungdomar lokaliserat den bronsgjutna nobelpristagaren bland vassen […]

Oron för idrottsevenemang ökar

Sett över längre tid blir Landskrona en allt tryggare stad att leva i. Det visar den trygghetsmätning som polisen genomför praktiskt taget varje år. På torsdagen presenterades den mätning som genomfördes i slutet av 2015. Tryggheten hade minskat en aning men på längre sig pekar alla kurvor åt rätt håll. Varje år sedan 2001, förutom […]