Landskronaborna allt tryggare

Kommunpolis Anders Engqvist, trygghetssamordnare Annika Persson, närpolischef Tina Anderberg och kommunfullmäktigeordföranden Torkild Strandberg (L) presenterade den senaste trygghetsmätningen på onsdagen.
Kommunpolis Anders Engqvist, trygghetssamordnare Annika Persson, närpolischef Tina Anderberg och kommunfullmäktigeordföranden Torkild Strandberg (L) presenterade den senaste trygghetsmätningen på onsdagen.

Normalt genomför polisen tillsammans med Landskrona stad en trygghetsmätning per år. I år har man dock valt att genomföra en undersökning med anledning av polisens satsning Rimfrost. Klart är att tryggheten ökar men om det har med Rimfrost att göra är förtidigt att säga.

Brottsligheten i Landskrona går sakta men säkert neråt. I samma takt ökar tryggheten. Framför allt så är det i Karlsundsområdet, det vill säga Norrestad, samt i centrum/Öster som tryggheten ökat.
– Det är inte så konstigt. Vi lägger stora resurser på dessa områden och vi syns där mycket, säger Tina Anderberg, lokalpolisområdeschef i Landskrona.

I byarna runt tätorten ligger dock tryggheten på ungefär samma nivåer som tidigare.
– Att det inte upplevs tryggare där än tidigare beror säkert på att vi lag resurserna i stan. Det har inneburit att vi synts mindre i byarna, säger Tina Anderberg,

Landskronaborna tryggast
Trygghetsmätningen är en följd av operation Rimfrost, en så kallad särskild nationell händelse där polisens mål är att minska sprängningar och skjutningar i kriminella miljöer och att öka allmänhetens trygghet med hjälp av fler synliga poliser. Landskrona är en av de städer som ingått i operationen. Noterbart är att Landskrona är den tryggaste staden av de som undersökts denna gång. I Helsingborg, Malmö, Kristianstad och Hässleholm är befolkningen mer otrygg än i Landskrona.

Även brottsligheten går ner sakta men säkert och i det längre perspektivet så är skillnaden markant. Trygghetsmätningen visar nämligen att andelen som har utsatts för mängdbrott som stöld, inbrott, bedrägerier och fysiskt våld, har minskat i Landskrona från 36 procent år 2001 till 14 procent i år.

De problem som Landskronaborna upplever som störst just nu är framför allt nedskräpning, att bilar kör för fort och att man känner sig otrygg utomhus ensam sent på kvällen.

Om undersökningen.
Enkäten skickades ut till 2000 Landskronabor i åldern 16-85 år. 56,5 procent svarade. Undersökningen genomfördes den 27 februari till den 15 april.

Till arkivet