Landskronabor inte otryggare än andra skåningar

Poliserna Anders Enqvist och Christian Nordin presenterade, tillsammans med Annika Persson, trygghetssamordnare i Landskrona stad, årets trygghetsmätning.
Poliserna Anders Enqvist och Christian Nordin presenterade, tillsammans med Annika Persson, trygghetssamordnare i Landskrona stad, årets trygghetsmätning.

På måndagen presenterade polisen och företrädare för Landskrona stad polisens trygghetsmätning 2018. I stadsdelen Centrum/Öster har problemen minskat ytterligare sedan förra årets mätning. Samtidigt är det just där samt i Karlslundsområdet som otryggheten är störst. Totalt sett visar siffrorna att Landskronabornas upplevda trygghet ligger på samma nivå som genomsnittet i Region Syd.

Trygghetsmätningarna i Landskrona har genomförts sedan 2001 och sedan dess har polisens så kallade problemindex minskat från ett genomsnitt på 2,91 till 1,96. I Polisregion Syd ligger det genomsnittliga problemindex för 2017 på 1,96 på en skala från 0-6. Ett lågt indexvärde tyder på hög upplevd trygghet.
– Trygghetsmätningarna och medborgarnas perspektiv är viktiga ur flera aspekter. De ger oss ett mått på vårt arbete och ligger också till grund för fortsatta prioriteringar i staden, både på kort och på lång sikt, säger Annika Persson, trygghetssamordnare i Landskrona stad.

Samtidigt som att otryggheten är som störst i Karlslund och Centrum/Öster så framgår det att problemen har minskat i båda stadsdelarna de senaste åren, enligt polisens generella problemindex. För att stärka den positiva utvecklingen fortsätter Landskrona stad och polisen arbetet med att öka tryggheten. På Centrum/Öster ökas insatserna för att minska nedskräpning och skadegörelse.

De större genomgripande problemen i Landskrona är för närvarande nedskräpning, ungdomsgäng, bilar som kör för fort och att människor avstått från någon typ av aktivitet. I medborgarlöftet mellan polisen och Landskrona stad 2018 kom man bland annat överens om att polisen ska vara ännu mer synlig i Karlslund och att man ska ha ännu mer kontakt med de som bor i området. Under de senaste två åren har andelen personer i Karlslund som känner sig trygga ökat från 38 procent till 44 procent.
– Under en längre tid har vi satsat på ökad närvaro och synlighet i området. Att tryggheten i området har ökat tror vi har en koppling till detta, säger Anders Enqvist, polisinspektör i Landskrona.
– Dessutom har vi satt en hel del brottslingar bakom lås och bom och det innebär att det blir lugnare och därmed ökar tryggheten, säger Christian Nordin närpolischef i Landskrona.

De fortsatta trygghetsinsatserna i Landskrona sker i bred samverkan mellan bland annat polis, räddningstjänst, fastighetsägare, myndigheter och föreningar. Det handlar om allt från samverkan mellan myndigheter mot organiserad brottslighet och bidragsfusk till förebyggande insatser för barn, unga och föräldrar.
– Vi välkomnar också Landskronaborna att vara med och samarbeta för att skapa ett ännu tryggare Landskrona. Som invånare kan du exempelvis gå med i eller starta upp grannsamverkan, nattvandra eller engagera sig ideellt och ge stöd till brottsutsatta genom exempelvis brottsofferjouren, säger Annika Persson.

Fakta om Polisens trygghetsmätning
Polisen genomför årligen trygghetsmätningar i landets kommuner. Polisen i Region Syd, där Landskrona ingår, genomförde trygghetsmätningen under september månad i 2018. I Landskrona svarade totalt 1 120 personer i åldrarna 16-85 år på undersökningen. Grundenkäten har varit densamma sedan år 2001. Deltagarna i undersökningen har valts ut slumpmässigt.

Till arkivet