Fler deltagare i trygghetsmätning

Såhär fördelades de inkomna svaren på årets trygghetsmätning

Mellan den 21 januari och den 24 februari genomförde Landskrona stad i samverkan med polisen en digital trygghetsvandring. Kommuninnevånarna ombads att komma med synpunkter på faktorer i miljön som påverkar den upplevda tryggheten till exempel renhållning, belysning, fastighetsunderhåll och skrymmande växtlighet. Under de fyra veckorna inkom cirka 200 ärenden med totalt 216 synpunkter.

Annika Persson är trygghetssamordnare för Landskrona stad och hon är nöjd med svarsfrekvensen.
– När vi genomförde den första digitala trygghetsvandringen 2017 så fick vi in cirka 100 svar. Idag har vi fått in det dubbla, säger hon i samband med att undersökningen presenterades på torsdagen.

De flesta som valde att delta angav belysning samt osäkra trafiksituationer som den största anledningen till otrygghet.
– Belysning har legat i topp tidigare men trafiksituationen är ny, säger Annika Persson och förklarar.
– Just trafiken har varit inbakad i andra punkter tidigare men till denna undersökning lyfte vi fram ämnet som ett eget. Därav resultatet.

Flera av de inkomna synpunkterna handlar om otrygghet på grund av fortkörning och osäkra trafikmiljöer.
– Nu för tiden är det inte mycket lönt att stå på en och samma plats och vinka in en massa bilar. Många varnar andra trafikanter efter bara några minuter. Vi kör istället runt och håller koll varje dag på året, säger Anders Engqvist, kommunpolis i Landskrona.

Beträffande belysningen så arbetas det med ett flertal ärenden på kort och lång sikt. Mindre punktinsatser som Granet, skolbusshållplatser med mera. På längre sikt kommer staden att byta ut all gammal belysning till modern LED-belysning. Ett arbete som beräknas ske successivt under tio år.

Tidigare har kommunen genomfört fysiska trygghetsvandringar i speciellt utpekade områden men den digitala riktar sig mot hela kommunen inklusive byarna utanför tätorten.
– Om det finns behov så kommer vi att genomföra nya fysiska trygghetsvandringar men enbart om det verkar finnas ett behov. Annars kommer vi att fortsätta med de digitala trygghetsvandringarna en gång om året, säger Annika Persson.
– Men jag vill betona att man alltid kan kontakta kommunen gällande otrygghet. Det gör man enklast via felanmälan på kommunens hemsida.

Tora Broberg, stadsmiljöchef, Elisabeth Axelsson, kommunikatör, kommunpolis Anders Engkvist, Trygghetssamordnare Annika Persson, parkchef Anneli Erson samt Landskrona Stadsutvecklingsbolags VD Lars Bengtsson deltog när årets digitala trygghetsmätning presenterades.
Till arkivet