Landskronabornas oro för att utsättas för brott har minskat  

Nedskräpning är ett växande problem och nedskräpning föder mer nedskräpning och bidrar i förlängningen till minskad trivsel och ökad otrygghet i människors närområde. Vi vill att kommunen ska kunna ta ut sanktionsavgifter för ringa nedskräpning, vilket är bland annat cigarettfimpar, snus, och tuggummi. Detta skräp hamnar ofta i dagvattenbrunnar och rinner vidare ut i havet. Cigaretterna innehåller farliga ämnen som sprids i naturen och innehåller plast som det tar mycket lång att bryta ned. I denna punkt vill vi även att man infogar text avseende att plocka upp efter sin hund och att det ska finnas sanktionsmöjligheter om man inte tar bort hundbajs från exempelvis trottoarer. Kommunen har idag inte några möjligheter att införa den här typen av sanktionsavgift, men flera partier driver frågan i riksdagen och vi vill undersöka möjligheterna till att Landskrona kan medverka till att det blir möjligt.
Nedskräpningen har ökat  menar de som svarat i årets trygghetsmätning.

Nu kommer resultaten från årets trygghetsmätning som Polisen och Landskrona stad genomför tillsammans. I år har det så kallade problemindex sjunkit från 2,12 förra året till 1,94 i år. Ett lågt indexvärde tyder på hög upplevd trygghet.  

Polisen och Landskrona stad genomför varje år en trygghetsmätning tillsammans. Mätningen sammanfattas i ett så kallat problemindex. Sedan mätningarna startade i Landskrona år 2001 har problemindex minskat från 2,91 till 1,94 år 2020. Jämfört med andra kommuner i polisregion Syd ligger Landskrona på genomsnittet. Ett lågt indexvärde tyder på hög upplevd trygghet.
– Trygghetsmätningarna är medborgarnas röster och därför viktiga. De ligger till grund för våra fortsatta prioriteringar i staden, både på kort och på lång sikt, säger Annika Persson, trygghetssamordnare i Landskrona stad.

Färre som oroar sig för inbrott 
Några positiva resultat i trygghetsmätningen är att andelen som oroar sig för inbrott i bostaden har minskat från 48 procent förra året till 45 procent i år. Fler tycker också att polisen bryr sig om de lokala problemen. Förra året svarade 14 procent att polisen inte bryr sig om de lokala problemen, i år har andelen minskat till tio procent.

Några mindre bra resultat är att andelen som upplever nedskräpning har ökat från 40 till 42 procent. Andelen som känner sig otrygga när de är ute ensamma sent på kvällen ligger på ungefär samma nivå som förra året, 33 procent 2019 och 32 procent i år.

Samarbete mellan fastighetsägare, polis och kommun
Trots hög polisiär närvaro är Karlslund och Centrum/Öster de områden i Landskrona där flest boende känner sig otrygga. Därför fortsätter staden och polisen sitt arbete för att skapa tryggare miljöer i de här områdena. Fastighetsägare, polis och kommun har även stärkt samarbetet för att kunna styra insatserna samlat och få ökad effekt.

I likhet med förra året är några av de större problemen i Landskrona nedskräpning, bilar som kör för fort och att man känner sig otrygg utomhus ensam sent på kvällen. I hela regionen ökar problemen med buskörning.

– Under året har Landskrona drabbats av ett antal större anlagda bränder. Året har också varit annorlunda på grund av pandemin. Vi har uppmanats att hålla avstånd och inte umgås med andra. Vi vet att risken för ensamhet ökar, det kan eventuellt även påverka känslan av trygghet, säger Jessica Mårtensson, kommunpolis.

Landskronaborna kan delta i trygghetsarbetet
För att öka tryggheten i Landskrona arbetar polis, räddningstjänst, fastighetsägare, myndigheter och föreningar tillsammans. Parterna samarbetar för att förebygga och motverka allt från organiserad brottslighet och bidragsfusk till förebyggande insatser för barn, unga och föräldrar.
– Vi välkomnar också Landskronaborna att vara med och samarbeta för att skapa ett ännu tryggare Landskrona. Som invånare kan du exempelvis gå med i eller starta upp grannsamverkan, nattvandra eller engagera dig ideellt och ge stöd till brottsutsatta genom bland annat brottsofferjouren, säger Annika Persson.

Ett annat exempel på hur Landskronaborna kan delta i arbetet är genom fysiska och digitala trygghetsvandringar som genomförs årligen sedan 2007. Under en trygghetsvandring kan man märka ut platser som upplevs som otrygga, och dessa förslag ligger sedan till grund för framtida åtgärder.

Fakta om Polisens trygghetsmätning 
Polisen genomför årligen trygghetsmätningar i landets kommuner. Polisen i Region Syd, där Landskrona ingår, genomförde trygghetsmätningen från och med mitten av augusti till och med början av oktober. I Landskrona svarade totalt 1 085 personer i åldrarna 16-85 år på undersökningen vilket är en svarsfrekvens på 52 procent. Grundenkäten har varit densamma sedan år 2001. Deltagarna i undersökningen har valts ut slumpmässigt. 

Problemindex i Landskrona 2001-2020 

Ett lågt indexvärde tyder på hög upplevd trygghet 

2020: 1,94 
2019: 2,12
2018: 1,96
2017: 1,93 
2016: 2,12 
2015: 1,93
2013: 1,59
2012: 2,21
2011: 2,03 
2010: 1,87
2009: 2,34
2008: 2,52
2007: 2,58
2006: 2,82
2005: 2,82
2004: 2,76
2003: 2,97
2001: 2,91 

Problemindex i skånska lokalpolisområden 2020:  
 
Ett lågt indexvärde tyder på hög upplevd trygghet
Genomsnitt polisregion Syd  1,91 
LPO Helsingborg  2,44 
LPO Norra Malmö 2,44 
LPO Kristianstad 2,28 
LPO Klippan 2,25 
LPO Hässleholm 2,25 
LPO Landskrona  1,94 
LPO Södra Malmö 1,94 
LPO Eslöv 1,91 
LPO Ystad 1,88 
LPO Kävlinge 1,69 
LPO Trelleborg 1,69 
LPO Ängelholm 1,62 
LPO Lund 1,62 

Till arkivet