Annons

Landskronaborna allt tryggare

Trivsamma miljöer skapar trygghet. Den nya lekplatsen i Karlslund/Koppargården lyfts fram som en sak som hjälpt till att öka tryggheten i området.

Årets lokala trygghetsmätning visar en positiv utveckling i Landskrona. Mätningen visar att färre har utsatts för brott och att fler känner sig trygga ute ensam sen kväll. Karlslund och Centrum/Öster är de områdena där tryggheten har ökat mest.

Annons
 

Tillsammans med Polisen i Region Syd genomför Landskrona stad varje år en trygghetsmätning. Syftet är att polis och kommun ska få bättre kunskap om medborgarnas uppfattning om sin boendemiljö, om de känner sig trygga i sitt bostadsområde på kvällarna och i vilken utsträckning de utsatts för brott.
– Trygghetsmätningarna är medborgarnas röster och därför viktiga. De ligger till grund för våra fortsatta prioriteringar i staden, både på kort och på lång sikt, säger Annika Persson, trygghetssamordnare i Landskrona stad.

Mätningen sammanfattas i ett så kallat problemindex. Sedan mätningarna startade i Landskrona år 2001 har problemindex minskat från 2,91 till 1,75 år 2021. Ett lågt indexvärde tyder på hög upplevd trygghet. Jämfört med andra kommuner i Polisregion Syd ligger Landskrona för första gången under genomsnittsvärdet (1,81) samt under genomsnittet i Skåne Nordväst (2,03).
– Landskrona har under många år satt trygghetsfrågan högt på dagordningen. Sifforna är mycket glädjande och ett kvitto på att våra gemensamma insatser gör skillnad, säger Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande.
– Ordningsvakter, kameraövervakning, strukturerat samarbete med polisen, stadsutvecklingsbolagets insatser i centrum och på Öster och nu senast Landskronahems fokuserade trygghets- och säkerhetsarbete i Karlslund
är exempel på ibland otraditionella metoder som ger resultat, fortsätter Torkild Strandberg.

Även Landskronabornas upplevda trygghet har förbättrats jämfört med föregående år. Andelen som svarar att de känner sig trygga ute ensam sen kväll har ökat från 53 procent till 56 procent. Störst skillnad märks i Karlslund med en ökning från 37 procent till 45 procent. Det är också i Karlslund förtroendet för polisen är högst, 66 procent anser att polisen bryr sig om de lokala problemen jämfört med 49 procent för hela Landskrona.
– Vi har under de senaste fem åren haft en hög närvaro i Karlslund både i form av ingripandeverksamhet och genom våra områdespoliser. Även om Karlslund per definition inte längre klassas som ett ”särskilt utsatt område”, kommer vi att fortsätta bekämpa kriminalitet och arbeta förtroendeskapande gentemot boende i området, säger Tina Anderberg, lokalpolisområdeschef i Landskrona.

Färre uppger att de utsatts för brott
En annan positiv utveckling är att andelen som utsatts för minst ett mängdbrott har sjunkit markant över tid: från 36 procent 2002, till 15 procent i år. Till mängdbrott räknas brott som är vanligt förekommande exempelvis stöld, inbrott, skadegörelse och bedrägerier. Mätningen visar även att allt färre oroar sig för att utsättas för brott exempelvis inbrott, stöld av bil/mc eller misshandel/överfall.
– Att färre Landskronabor säger sig ha utsatts för brott stämmer överens med statistiken över antalet anmälda brott som har sjunkit med mer än 20 procent, säger Tina Anderberg.

Fortsatta utmaningar
Trots att trygghetsmätningen visar på stora förbättringar kvarstår ett antal utmaningar för staden. I Karlslund och i Centrum/Öster upplever exempelvis 50 respektive 51 procent att nedskräpning är ett problem. Ett genomgående upplevt problem i nästan samtliga delområden är trafik i form av bilar som kör för fort samt buskörning med moped/mc. Dock minskar även detta över tid.
För att öka tryggheten i Landskrona arbetar polis, räddningstjänst, fastighetsägare, myndigheter och föreningar tillsammans. Parterna samarbetar för att förebygga och motverka allt från organiserad brottslighet och bidragsfusk till förebyggande insatser för barn, unga och föräldrar.
– Inför 2022 avsätter vi mer resurser för att stärka trygghetsarbetet. Pengarna kommer bland annat att gå till insatser för att bekämpa välfärdbrottslighet och ökad kamerabevakning på skolor. Självklart ska vi också fortsätta med vår viktiga samverkan med polis och fastighetsägare, avslutar Torkild Strandberg.

Brottsförebyggande insatser som enligt polisen kan ha bidragit till den positiva utvecklingen i Landskrona

• Samverkan mellan staden och polisen
• Polisiära insatser mot den organiserade brottsligheten
• Samverkan och åtgärder gällande fastighetsförvaltning
• Fokuserat trygghets- och säkerhetsarbete av Landskronahem i framförallt Karlslundsområdet
• Insatser mot olovlig andrahandsuthyrning
• Tryggare gator och torg – insatser i offentlig miljö såsom belysning, trivsel, renhållning mm
• Kamerabevakning
• Trygghetsvandringar
• Ordningsvakter i centrum helger
• Grannsamverkan
• EST- effektiv samordning för ökad trygghet (Effektiv samordning för trygghet (EST) är ett systematiskt arbetssätt som bygger på kunskapsbaserad brottsprevention. Målet är att minska och förebygga brott och otrygghet genom tidiga insatser när problem uppstår eller är på väg att kunna inträffa.)

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser