Trygghetsmätning presenterad

Kommunes trygghetssamordnare Annika Persson och kommunpolis Jessica har presenterade årets trygghetsmätning tidigare i veckan.
Kommunens trygghetssamordnare Annika Persson och kommunpolis Jessica Mårtensson har presenterade årets trygghetsmätning tidigare i veckan.

Tidigare i veckan presenterade Landskrona stad och polisen resultatet efter den senaste årliga trygghetsundersökningen. Den visar att den upplevda otryggheten ökat en aning. Mycket pekar dock, enligt polis och kommun, på att det är en tillfällighet.

– Undersökningen gjordes mellan den 15 augusti och den 7 oktober. Och det var just efter att vi haft en sprängning vid stadshuset och på Öster samt en skjutning och lite till, säger Jessica Mårtensson, tillförordnad kommunpolis.

Det är fortfarande i centrum/Öster och i Karlslundsområdet som otryggheten är som störst. Undersökningen visar dock att de som bor där uppskattar den ökade polisiära närvaron.
– Det är ett skönt svar och vi kommer att fortsätta att synas, säger Jessica Mårtensson.

I stora drag och under en längre period så känner sig Landskronaborna allt tryggare samtidigt som den anmälda brottsligheten minskar.
– Vi tror att en stor del av detta beror på det samarbete som vi har mellan polis och kommun och detta är något som vi kommer att fortsätta ha, säger Annika Persson, kommunens trygghetssamordnare.
– En viktig del är våra trygghetsvandringar, såväl de digitala som de fysiska. Här får vi en god inblick i hur Landskronaborna känner och sedan kan vi agera utifrån detta, säger Annika Persson.

Undersökningen visar att oroskänslan främst gäller nerskräpning och buskörningar men att man även känner sig otrygg utomhus ensam sent på kvällen.
– Mot buskörningarna kan vi arbeta genom att exempelvis sänka hastigheter och ha fler kontroller. Det är då värre med nerskräpningen. Vi städar och städar men just oron för nerskräpning vill inte minska. Men det kan bero på att folk uppfattar områden som slitna och därmed känns skräpigare än andra. Beträffande otryggheten att vistas ute beror förmodligen till stor del på sprängningarna och de andra grova brotten som sker i staden, tror Annika Persson.

Till arkivet