Härslöv utan vatten i slutet av månaden

På grund av omkoppling till ny vattenledning i Länsmannavägen i Härslöv kommer nästan alla fastigheter i Härslöv att vara utan vatten kl 22-07 natten mellan onsdagen den 29 augusti och torsdagen den 30 augusti. Undantaget är fastigheterna norr och öster om korsningen Aspavägen/Länsmannavägen.  NSVA rekommenderar att berörda tappar upp vatten för eget behov innan vattenavstängningen. […]

Återvinningsstation i Härslöv

Den 12 april ställs en ny återvinningsstation ut på Aspavägen i Härslöv. Återvinningsstationen är resultatet av ett samarbete mellan Landskrona Stad, Byalaget i Härslöv och Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI. Placeringen av den nya stationen kommer att göra det lättare för boende att återvinna sina förpackningar och tidningar. Stationen är efterlängtad då många i Härslöv har […]

16 träd nersågade i Härslöv

Inte mindre än 16 sjuka träd har den gångna veckan sågats ner på Härslövs Nya kyrkogård. På Nya kyrkogården i Härslöv, som inte längre är så ny, då den invigdes i oktober 1890, har kyrkogårdsförvaltningen tvingats till ett drastiskt men nödvändigt ingrepp, då tretton hästkastanjer, två bokar och en lind fallit offer för motorsågen. Detta […]

Han tämjer naturen

Med rötter från Landskrona vinner ett startuppföretag bakom en ultramodern växtvägg den prestigefyllda affärsidétävling Venture Cup. Redan under högstadietiden hade Erik Wilson siktet inställt på teknisk nanovetenskap vid Lunds Tekniska Högskola. – Den tvärvetenskapliga utbildningen hade jag fått upp ögonen för redan på GA-skolan, säger han som idag är entreprenören bakom ByLife, ett bolag som […]

Härslövsbor vill se utökad busstrafik samt en busskur

Nyligen gästade regionrådet Stefan Svalö, (S) ett öppet möte hos Härslövs S-förening där han talade  kollektivtrafiken i Skåne, med tyngdpunkt på hur det ser ut i Landskrona idag och i framtiden.  Med anledning av detta har föreningen nu tillskrivit kommunstyrelsen för att delge stadens styrande synpunkter och önskemål från mötet. Härslövsborna som gästade mötet var […]

Vattnet avstängt i Härslöv

Under måndagen utför NSVA ett planerat arbete som kommer innebära att vattnet kommer att vara avstängt mellan klockan 09.00 till 16.00 på följande adresser i och utanför Härslöv. Aspavägen 181 och 219, Backvägen 8-18 (jämna nummer), 21 och 23, Hildesdalsvägen 3, 10 och 12, Mejerivägen 16, Vallåkravägen 331-380 samt Vårdvägen 15, Härslöv Orsaken till arbetet […]

Vattenledningsarbete i Härslöv

Vi har tidigare rapporterat att dricksvattenledningen i Mejerivägen i Härslöv är i undermåligt skick. Arbetet med att komma tillrätta med problemet är påbörjat. Backvägen 8, 10 och 12, Mejerivägen 3-16 samt Vårdvägen 15 samtliga i Härslöv blir utan vatten onsdag den 16/8 kl 09:15-14:00. Vatten kommer finnas att hämta under den tid arbetet pågår från […]

Vatten- och avloppsledningar ska bytas i Härslöv

På uppdrag av Landskrona kommun kommer NSVA att byta ut VA-ledningarna i Mejerivägen i Härslöv. Dricksvattenledningen i Mejerivägen är från 1959.  Ett flertal läckor är noterade och man har sett att ledningen är i dåligt skick. Utredningar har visat att även dag- och spillvattenledningarna är i dåligt skick och dessa behöver därmed också bytas ut. […]

Vattenläcka i Härslöv

En vattenläcka har uppstått vid Ottarpsvägen, utanför Härslöv. NSVAs personal är på plats. Kunderna som bor närmst läckan blir utan vatten, medan kunderna i Härslöv och Vadensjö kan komma att uppleva sämre tryck under den tid åtgärdsarbetet pågår. Inget vatten finns att hämta. Arbetet beräknas klart under kvällen. Uppdatering kl 13:45: läckan är åtgärdad. De […]

Planerad vattenavstängning i Härslöv

På grund av ett inkopplingsarbete till ett nybyggnadsområde i Härslöv kommer vattnet att stängas av till Aspavägen 134, 136 och 173, Rosenhällsvägen 1, 3, 5, 7, 13, 29 och 40, Vallåkravägen 241-276 samt Växthusvägen 3, 5 och 9 natten mellan tisdag den 31/1 kl 22:00 till onsdag den 1/2 kl 03:00. NSVA uppmanar kunderna att […]