Annons

16 träd nersågade i Härslöv

Hela 16 träd sågades i veckan ner på den Nya kyrkogården i Härslöv.
Foto: Läsarbild.

Inte mindre än 16 sjuka träd har den gångna veckan sågats ner på Härslövs Nya kyrkogård.

Annons
 

På Nya kyrkogården i Härslöv, som inte längre är så ny, då den invigdes i oktober 1890, har kyrkogårdsförvaltningen tvingats till ett drastiskt men nödvändigt ingrepp, då tretton hästkastanjer, två bokar och en lind fallit offer för motorsågen.

Detta är något som skakat om i samhället. En mycket upprörd läsare har skickat bilder på ”skövlingen” till redaktionen tillsammans med information om trädens förmåga att ta upp koldioxid.
– Jag har varit och tittat på stubbarna och det finns inget tecken på röta, säger Härslövsbon som vill förbli anonym.

Nora Lundqvist är trädgårdsmästare på Landskrona kyrkogårdsförvaltning och hon har full förståelse för att trädfällning kan väcka känslor.
– Vi valde att fälla träden för att de utgjorde stor risk för allmänheten. Det är beklagligt att våra stora träd drabbas så hårt av nya växtskadegörare. Almsjuka, askskottsjuka, svampsjukdomar och hästkastanjernas olika parasiter har tvingat många förvaltningar att fälla stora farliga träd. Vi gör det inte av någon annan orsak än att de här träden inte längre är säkra och stabila, säger hon och berättar att förvaltningen har begärt och fått tillstånd av Länsstyrelsen att avverka de aktuella träden. Något som också bekräftas från Länsstyrelsens kulturmiljöenhet.
”Träden är över hundra år och har drabbats av svampangrepp och bedömts som utsatta för hög risk att de faller inom snar framtid. Länsstyrelsen delar bedömningen att det är bättre att fälla alla träd samtidigt och enhetligt ersätta dem med nya träd. Sökande har inte uppgett hur man vill återplantera hästkastanjlinjen, därför följs tillståndet med villkor att återplantering ska tillståndsprövas separat inom senast ett år efter fällning”.

De sjuka och nu fällda träden var från tiden då begravningsplatsen anlades, det vill säga styvt 125 år gamla.
– Vi har haft de här träden under uppsikt under flera år. Angreppen eskalerade under den kalla och blöta sommaren 2017. Träden visade sig försvagade redan vid lövsprickningen samma vår, löven utvecklades ojämnt och de utvecklades inte fullt ut utan blev små och deformerade främst i trädkronan. Det leder till att träden inte kan samla energi via fotosyntesen vilket leder till kraftigt nedsatt vitalitet och träden börjar retardera det vill säga vissna, förklarar Nora Lundqvist.

– Kastanjeblödarsjukan är en relativt ny sjukdom som är obotlig och har drabbat norra Europa hårt. De här träden var för farliga för att stå kvar. Bokarna närmast vägen visade också på svaghetstecken, här fanns både ticka och stubbdyna vilka båda gör att trädens nedre del den så kallade stambasen lätt kan ge vika och kan brytas. Träden stod intill en trafikerad väg och utgjorde en stor risk för allmänheten, säger Nora Lundqvist och berättar att nya träd nu kommer att planteras.

– På grund av sjukdomsläget kommer vi tyvärr inte att kunna plantera hästkastanjer utan får välja andra trädslag.

Trots att 16 träd bokstavligen fått stryka på foten så står 32 lindar (planterade i krans längs kyrkogårdens västra, södra och östra sida), 15 bokar som planterades 2015 och 7 bokar från 1800-talet kvar på kyrkogården, liksom en hel del träd i varierande storlek som planterats på gravar.

I veckan kommer stubbarna att fräsas bort. Foto: Läsarbild.

Om kastanjeblödarsjukan
Kastanjeblödarsjuka är en relativt ny sjukdom som drabbar hästkastanjer, Aesculus hippocastanum. Den upptäcktes i Holland så sent som år 2002 och nyligen har även Sverige drabbats. Sjukdomen orsakas av bakterien Pseudomonas syringae pv. aesculi. I många europeiska parker och alléer har blödande hästkastanjer blivit ett stort problem men även platser i vårt närområde har drabbats.

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser