Cityidrott på gång ut i byarna

Marcus Hansson, Jonny Karlsson och Daniel Glantz-Persson på Cityidrott fortsätter efter sommarens och höstens alla aktiviteter att förbereda vad som ska ske i vinter och till jul.
Marcus Hansson, Jonny Karlsson och Daniel Glantz-Persson på Cityidrott gör sig redo för en take-off till byarna runt Landskrona. Där ska de undersöka hur intresset är för att fler fritidsaktiviteter hos de unga.

Vi noterar att Landskrona Idrottsföreningars Samorganisation, LISA, erhållit 40 000 kronor i Leaderstöd* för att utföra en förstudie kring utökade möjligheter för fritidsaktiviteter för ungdomar i byarna runt Landskrona.

– Vi ska nu utföra en förstudie för hur intresset är för att Cityidrott eller möjligtvis någon annan aktör kommer ut i byarna. Det kan naturligtvis också vara en redan existerande förening, förklarar Marcus Hansson på Cityidrott och berättar att man kommer att föra samtal med skolor, föreningar och föräldrar i Häljarp, Asmundtorp, Annelöv, Härslöv och Glumslöv.

Visar det sig finnas ett uppdämt behov av en verksamhet typ Cityidrotts, är det sedan meningen att LISA, som är huvudman för Cityidrott, ska gå vidare och söka EU-medel men även bidrag ur andra fonder.
– Samarbete är vår styrka, menar Marcus Hansson och vill involvera alla positiva krafter runt de unga i samhällena.
– Det är alltså inte enbart idrottsföreningar som kan komma på tal. Kulturföreningar och andra aktörer är också välkomna att engagera sig.

*Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden är ett projektstöd med finansiering från de europeiska struktur- och investeringsfonderna.

Till arkivet