De får stöd för bredbandsutbyggnad

Vi noterar att Länsstyrelsen Skåne igår fattade beslut om nya stöd till bredbandsutbyggnad. Av de tre projekt som beviljades bidrag finns ett i Landskrona kommun. Det är Rönneberga backe fiber, Rönneberga VA-samfällighet som tilldelas  315 000 kronor i stöd för att ansluta fastigheter till bredband. I november i år tilldelades Skåne extra stödmedel för bredbandsutbyggnad […]

Fiber till alla Landskronahems lägenheter och lokaler

Landskrona ligger i topp i landet gällande bredband och IT. Mycket pekar på att det kommer att fortsätta så. Landskrona Energi, vilka står för det så kallade fibret och Landskronahem tecknar nu ett avtal om fiberslutning, byggnation av fastighetsnät och leverans av öppet stadsnät i hela Landskronahems bestånd om cirka 2 850 lägenheter och lokaler. […]

Landskronas landsbygd får bredbandsmiljoner

Landskrona Energis öppna stadsnät har redan tidigare rankats som ett av de bästa och mest utbyggda i landet. Nu ska det bli än bättre. Med hjälp av 7,5 miljoner kronor från Länsstyrelsen ska de som bor på landsbygden också få möjlighet att koppla upp sig på fiberbredband.  Landskorna Energi har höga mål när det gäller […]