De får stöd för bredbandsutbyggnad

Fiber fram till samtliga fastigheter finns nu i Landskrona och nu börjar nya operatörer intressera sig för möjligheterna detta skapar för framtidens välfärdstjänster. Foto: Mats Ögren.
Det finns fiber fram till samtliga fastigheter i Landskrona. 
Foto: Mats Ögren.

Vi noterar att Länsstyrelsen Skåne igår fattade beslut om nya stöd till bredbandsutbyggnad.
Av de tre projekt som beviljades bidrag finns ett i Landskrona kommun.

Det är Rönneberga backe fiber, Rönneberga VA-samfällighet som tilldelas  315 000 kronor i stöd för att ansluta fastigheter till bredband.

I november i år tilldelades Skåne extra stödmedel för bredbandsutbyggnad på landsbygden. Länsstyrelsen har avropat finansiering för tre projekt som tidigare inte kunnat beviljas på grund av budgetbrist.
– De extra medel vi fick till Skåne innebär att 137 hushåll plus företag och fritidshus i den glesare delen av landsbygden i Skåne nu kan få fiberanslutning, säger Kerstin Rietz, enhetschef på Länsstyrelsen Skåne.

Totalt har Länsstyrelsen Skåne under sex beslutstillfällen investerat drygt 424 miljoner kronor från landsbygdsprogrammet i skånsk bredbandsutbyggnad.
– Det är fortfarande mer än 29 000 hushåll som saknar snabb bredbandsanslutning på landsbygden i Skåne. Under nästa år hanterar Post- och telestyrelsen medel för fiberutbyggnad på landsbygden och då även i Skåne. Möjligen kan även kommande EU-program finansiera delar av utbyggnaden i länet. Det har blivit särskilt tydligt under pandemin hur viktigt det är att ha tillgång till snabb bredbandsuppkoppling för hemarbete, digitala inköp och kommunikation via sociala medier, avslutar Kerstin Rietz

Till arkivet