Annons

Landskronas landsbygd får bredbandsmiljoner

Nu ska en allt större del av landsbygden i Landskrona få grävt ner fiberkabel. Foto: Mats Ögren.

Landskrona Energis öppna stadsnät har redan tidigare rankats som ett av de bästa och mest utbyggda i landet. Nu ska det bli än bättre. Med hjälp av 7,5 miljoner kronor från Länsstyrelsen ska de som bor på landsbygden också få möjlighet att koppla upp sig på fiberbredband.

Annons
 

 Landskorna Energi har höga mål när det gäller bredband.
– 100 % av alla i kommunen ska få tillgång till fiberbredband senast 2018, har man sagt och idag kom en lite skänk från Länsstyrelsen Skåne som fattat beslut om nya stöd till bredbandsutbyggnad. 117 miljoner kronor investeras i nio projekt runt om i Skåne. Landskrona Energi AB får 7 497 920 kronor för sitt projekt ”Landskrona Landsbygd”.

– Det här innebär att omkring tre tusen hushåll, företag och fritidsboende i olika delar av Skåne får fiberanslutning, vilket är mycket positivt för skånsk landsbygd, säger Kerstin Rietz, enhetschef på Länsstyrelsen Skåne.

De 117 miljonerna i stöd förstärks av omkring 78 miljoner kronor i privat insats från dem som ansluter sig. De beviljade ansökningarna omfattar 2714 anslutningar av permanenthushåll samt ett antal företag och fritidshus.

Totalt har Länsstyrelsen Skåne under tre beslutstillfällen investerat drygt 310 miljoner kronor ur landsbygdsprogrammet till skånsk bredbandsutbyggnad. Ett fjärde beslutstillfälle kommer att meddelas så snart datum och budget är fastställda.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser