Planer på elva nya bostäder på Ven

Skiss över möjlig bebyggelse på Ven. Illustration: jais, landén, krantz
BOENDE. Långt gångna planer finns för att bygga elva nya bostäder på Ven. Stadsbyggnadsnämnden har tagit fram ett förslag på detaljplan för en fastighet som ligger på den mark som ligger framför fastigheten som inhyser öns affär och brandstation.

Avsikten är att bredda bostadsutbudet på Ven och göra det möjligt att uppföra ett mindre antal bostäder på ön. Detaljplanen ska säkerställa att ny bebyggelse anpassas till omgivningen och till den lokala byggnadstraditionen på Ven.

Bostadsbebyggelsen är planerad till två tomter för enbostadshus/villor i 1½ plan. Detaljplanen möjliggör även för flerbostadshus i två olika omfattningar, varav ett med fyra lägenheter och ett  annat med sju lägenheter. Båda flerbostadshus i upp till två våningar. Totalt planeras för elva lägenheter.

Detaljplanen är nu ute på samråd.

Till arkivet