DEBATT - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Hyresgästerna ska inte betala ett högre pris för trygghet

Utsikten in mot landet går inte av för hackor den heller.
Landskronahem höjer hyran för andra gången i år. Kostnaderna har ökat på grund av otrygghet och skadegörelse. Men höjda hyror för att stoppa otrygghet slår orättvist. De allra flesta har inget att göra med otryggheten, och ingen vill leva med den. Därför behöver stat och kommun ta större ansvar för trygghet och säkerhet. Ansvaret är kollektivt och ska inte bäras varken av hyresgäster eller andra enskilda grupper.

Under 2020 brann det flera gånger i Landskronahems fastigheter. Många lägenheter förstördes och fler än 100 personer evakuerades. Att ingen kom till allvarlig skada är närmast ett mirakel. Bränderna orsakade omfattande skador, vilket mynnat ut i högre försäkringspremier. Bolagets kostnader ökar, varpå hyresgästernas hyror blir högre. Allt i vanlig ekonomisk ordning. Men här finns två avgörande skillnader som borde ligga till grund för ett andra beslut än att hyran ska höjas.

1. Otrygghet och kriminalitet är ett utbrett samhällsproblem i hela Sverige.

2. Människors bostad är inte bara en produkt. Utan ett hem, en bas för ett liv.

Brottsförebygganderådet (BRÅ) noterar att det 2020 anmäldes 234 000 skadegörelsebrott, 14 procent fler än året innan. Anmälda narkotikabrott har ökat med 39 procent sedan 2012. Kriminalitet och otrygghet är ett stort samhällsproblem. Här är alla överens. Men hur problematiken stävjas är ett ämne för sig. Vi går inte in på vad som krävs, däremot värnar Hyresgästföreningen det faktum att vissa grupper inte ska bära en högre kostnad för att minska otrygghet och kriminalitet. Kostnaden ska inte finnas på hyresgästens hyra, lika lite som på bostadsrättsföreningens avgift eller villaägarens låneavbetalning.

Vi är övertygande om att ett tryggt hem är grunden till ett tryggt liv. Därför vill vi att alla bostadsområden ska ha en fundamental trygghet, fri från våld och kriminalitet. Men det gäller även att hyran ska vara rimlig och förutsägbar. En högre hyra pressar privatekonomin för individen vilket i förlängningen ger mindre frihet. Minskad frihet slår dessutom hårdare mot människor som befinner sig i en socioekonomiskt utsatt situation. Klyftorna vidgas lite mer.

Otryggheten som uppkommer av kriminalitet och skadegörelse påverkar inte avgränsade delar av befolkningen. Den förgiftar hela samhället – om än på olika sätt. Men åtgärderna för att stoppa måste vara kraftfulla och gemensamma. På kommunal, regional och statlig nivå – här finns verktygen och medlen för att på sikt utveckla det svenska samhället till att bli mer tryggt. Därför tycker vi att ett tydligare ansvarstagande bör tas från samhällets offentliga institutioner, och att trygghet och säkerhet aldrig ska bekostas av enskilda grupper.

Liz Jönsson
Ordförande region Norra Skåne
Hyresgästföreningen

Christer Berglund
Ordförande Landskrona
Hyresgästföreningen

Lokal debatt på Landskrona Direkt

Skicka din debattartikel till info(at)landskronadirekt.com.
Ämnet du tar upp ska helst vara av lokal karaktär och röra Landskrona eller Skåne som helhet.

Bifoga en bild till din debattartikel samt lite kort fakta om vem du är. Skriv även ditt telefonnummer om vi behöver ställa frågor angående texten.

Försökt håll dig under 6000 tecken inkl mellanslag. Eventuella repliker publiceras i huvudsak på Planket men kan även leda till ett nytt debattinlägg.

Till arkivet