Få flyktingar från Ukraina ”bor” i Landskrona

De röda hustaken, de gröna parkerna och sundets blå vatten, en tavla att njuta från de nya bostäderna.
Det är många Landskronabor som vill hjälpa till i den pågående flyktingkrisen. En läsare hörde av sig och sa att han och hans hustru hade rum över men han visste inte hur han skulle gå till väga. Landskrona Direkt kontaktade Lars Bengtsson, VD på Landskrona Stadsutveckling AB. Det är han som är stadens ansvariga gällande boende i den aktuella krisen.

Hur många flyktingar från Ukraina som sökt sig till Landskrona vet han inte.
– Då Landskrona stad som kommun ännu inte har någon uppgift i mottagningsprocessen av flyktingar saknar vi uppfattning om hur många som sökt sig hit på egen hand. Skolintroduktionen har hittills mött enstaka barn men ännu har det inte varit någon stor efterfrågan på utbildningsplatser. Vi vet dock via kontakter med olika organisationer i civilsamhället att det finns frivilliga fadderhem till flyktingar från Ukraina men dessa har inte någon kontakt med kommunen.  Migrationsverket är den myndighet som ansvarar för boende både vid ansökan om skydd utifrån masskyddsdirektivet och under den fortsatta vistelsetiden i Sverige eftersom flyktingarna kommer att lyda under LMA, Lagen om mottagande av asylsökande. Det är en stor skillnad mot andra grupper som får uppehållstillstånd, skriver han i ett mejlsvar.

Landskrona stad har idag ingen plats dit flyktingar som kommer till kommunen kan vända sig.
– Om man behöver hjälp med sitt boende ska man kontakta Migrationsverket kring detta. Där kan man få plats i ett ankomstboende i väntan på det som Migrationsverket benämner som ordinärt boende. Det finns ingen kommunal träffpunkt för denna målgrupp, bortsett från det fina arbete som frivilligorganisationerna gör i mötet med flyktingarna.

Lars Bengtsson har dock uppgifter på ett antal Landskronabor har öppnat sina hem för flyktingarna.
– Till dags dato är det cirka 20 hem.

En del av stadens fastighetsägare har också hört av sig.
– Vi håller en kontinuerlig dialog med de större fastighetsägarna för att vara beredda när behov uppstår, ett par mindre har spontant kontaktat oss. Denna fråga kan bli mer aktuell om regelverket för hur det fortsatta boendet ska fördelas mellan Sveriges kommuner men i stunden är detta fortfarande en fråga för Migrationsverket. För att det ska förändras krävs en lagändring.

Har du ett rum eller två att upplåta eller vill stödja på något annat vis? Här hittar du kommunens information om vad kommunen gör och vad du kan bidra med.

Till arkivet