Skiftesvägen kan bli konceptboende

Avtalet med Atteendo på Skiftesvägen upphör nästa sommar. Nu vill stadens omsorgsförvaltning att det ska bli ett konceptboende i fastigheten.
Avtalet med Attendos drift av Skiftesvägen kommer att upphöra den 15 juni 2023. Nu vill stadens omsorgsförvaltning att den aktör som ska driva äldreboendet från och med nästa sommar ska ha ett koncept som ska aktivera de boende.

Ärendet var uppe på omsorgsnämndens möte förra veckan. Den aktuella punkten gällde att nämnden vill ha ett så kallat konceptboenden på Skiftesvägen. Omsorgsförvaltninens chef Håkan Strömberg förklarar.
– Idag använder vi oss redan av metoden Silviacertifiering på nästintill alla demensboenden i staden. Med den här upphandlingen vill vi bredda utbudet på våra boenden, allt för att äldre i Landskrona mer skall själva ska kunna välja vad som passar dem.

Vilket koncept som den kommande aktören ska ha bestämmer inte Landskrona stad.
– Nej det gör vi inte. Med den här nya upphandlingen styr vi mot att det finns fler alternativ att välja på för äldre i Landskrona, samtidigt som vi ställer krav på att konceptet ska vara genomarbetat. Det ska vara en livsstil som backas upp med ett arbetssätt. Har man till exempel trädgård som koncept räcker det exempelvis inte med trädgårdsbesök två gånger i veckan, utan det ska genomsyra hela verksamheten i vardagen.

Frågan är vad som händer om en blivande vårdtagare exempelvis är intresserad av trädgårdsskötsel och finner att det inte finns plats på boendet med trädgårdskoncept?
– Det är som med andra alternativ att då får man ställa upp sig i kö tills en plats blir ledig och kommer konceptet bli väldigt attraktivt får vi se hur vi kan göra fler boende utifrån efterfrågan. Men först får vi göra detta och sedan följa upp det, säger förvaltningschefen.

Enligt Håkan Strömberg finns det inte något liknande i andra städer.
– Nej inte som vi kunnat se eller hört om. Däremot finns det privata aktörer som i dag har olika koncept inom sina boenden, som exempelvis utevistelse och trädgård, kultur och nöje och sång och musik. Men en del koncept är ganska ytliga, och genomsyrar inte hela verksamheten, säger han och drar en parallell med förskolan Montesori.
– De har en känd pedagogik. Vi vill att detta boende ska erbjuda ett liknande helhetstänk för de äldre. Vi vill se att den privata aktören har en tydlig vårdfilosofi, kopplat till konceptet, som syns och märks i vardagen.

Om det blir aktuellt med fler konceptboende kan Håkan Strömberg inte svara på idag.
– Detta är en möjlighet som vi nu vill se vart det leder. Fokus nu är just detta boendet.

Till arkivet