Fördubbling av antalet elbilar på ett år

Tesla X och andra elbilar är en allt vanligare syn.
Antalet elbilar i Landskrona gått från 164 stycken 2020 till 381 i fjol. Tendensen är densamma i hela Skåne. Antalet elbilar ökade med 100 procent i Skånes under 2021. I slutet av förra året fanns det 15 855 elbilar i trafik i länet. I hela Sverige uppgick antalet elbilar till 110 177, vilket nästan är en fördubbling jämfört med 2020. Det visar Trafikanalys statistik över fordon i landets alla län och kommuner.

I Landskrona finns 20320 personbilar registrerade.  Nästan 12 000 av dessa drivs på bensin medan 6500 tankar diesel. Dock blir laddstolparna allt vanligare och under 2021 fanns 381 elbilar i staden.
– Ökningstakten är snabb, det är tredje året i rad vi ser en fördubbling av antalet elbilar i trafik. Vid sidan av elbilar så ser vi även en fortsatt ökning av laddhybrider och elhybrider. Det innebär att idag har 9 procent av alla personbilar i trafik helt eller delvis eldrift, säger Jonas Ingman statistiker på Trafikanalys.

Sett till hela landet har elbilar ökat med 98 procent 2021. Den största ökningen har Örebro län med 127 procent fler elbilar. Laddhybrider och elhybrider har ökat med 55 respektive 17 procent under 2021. De bilar som enbart drivs med bensin minskar mest i antal, men utgör fortfarande en majoritet – 52 procent – av alla bilar i trafik.

Under 2021 nyregistrerades 314 313 personbilar, en ökning med 4 procent jämfört med år 2020. Trots ökningen så nyregistreras färre personbilar än innan pandemin. Under åren 2015 till 2019 nyregistrerades i genomsnitt cirka 375 000 personbilar per år.

Av alla nyregistrerade personbilar under 2021 var 18 procent elbilar, mot 9 procent under 2020.

I Skånes län var biltätheten 475 bilar per 1 000 invånare under 2021. Biltätheten varierar mellan länen. Stockholms län har den lägsta biltätheten med 400 bilar per 1 000 invånare. Gotlands län har landets högsta biltäthet med 605 bilar per 1 000 invånare.

Antal personbilar i trafik per drivmedel i Landskrona
Bensin: 11 749
Diesel: 6 508
El: 381
Elhybrid: 465
Laddhybrid: 358
Etanol: 703
Gas: 155
Övriga: 1
Totalt: 20 320
Uppgifterna hämtade ur Trafikanalys statistikportal.

Till arkivet